Jednání Řídícího výboru

8. 6. 2017 Zastupitelský sál MěÚ Ostrov
 
 
15. 11. 2017 Městská knihovna Ostrov
 
16. 5. 2017 Zastupitelský sál MěÚ Ostrov