Nově vyhlášené výzvy OPZ

01.12.2017 08:18

MAS uporozňuje na vyhlášené nové výzvy z Operačního programu zaměstnanost. Termín ukončení příjmu žádostí na Prorodinná opatření je 31.1.2018. Termín ukončení příjmu žádostí na Podporu zaměstnanosti je 28.2.2018. Termín ukončení příjmu žádostí na Podporu sociálních, komunitních služeb a komunitních center je 28.2.2018.