Organizační struktura společnosti MAS Krušné hory, o.p.s.

Správní rada OPS

Ing. Markéta Moravcová – předsedkyně

Ing. Lenka Maxová

Ing. Miloslav Perout

 

Dozorčí rada OPS

Mgr. Tomáš Fexa - předseda

Bc. Pavel Čekan

Ing. Bc. Romana Marečková

 

Plénum MAS
Všichni partneři na základě uzavřené Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci

Rozhodovací orgán MAS od 8. 10. 2015
1. Obec Dalovice, zastoupená Ing. Kateřinou Krumphanzlovou (zájmová skupina a*) - předsedkyně
2. Římskokatolická farnost Ostrov zastoupená p. Jiřím Láškem (zájmová skupina b*)
3. Hubert Plomer zastoupený p. Hubertem Plomerem (zájmová skupina c*)

Kontrolní orgán MAS od 19. 2. 2015
1. Město Ostrov, zastoupené Bc. Pavlem Čekanem (zájmová skupina a*)
2. Charita Ostrov, zastoupená Mgr. Tomášem Fexou (zájmová skupina b*)
3. Tomáš Mareček, podnikatel, zastoupen p. Tomášem Marečkem (zájmová skupina c*)

Výběrová komise MAS – stávající od 19.2.2015, nutné na Plénu zvolit nové členy – mandát vždy jen 1 rok
1. Karlovarský symfonický orchestr, p. o., zastoupený Ing. Josefem Bernátkem (zájmová skupina a*)
2. Ostrov zdraví, o. p. s., zastoupený Ing. Jožou Lokajíčkem (zájmová skupina b*)
3. Sdružení obyvatel a uživatelů Velkého Rybníka a Ruprechtova za záchranu oblasti Velký Rybník, zastoupené Zdeňkem Janským (zájmová skupina c*) - předseda