Zápisy kontrolního orgánu MAS

Zápis z jednání kontrolního orgánu ze dne 4. 7. 2017 zde