Informace k IROP

Informace k IROP - programový dokument IROP
Dokumenty k IROP - Obecná a Specifická pravidla a ostatní dokumenty
 
Vyhlášené výzvy IROP najdete zde
 
Seznamy projektů podaných v jednotlivých výzvách najdete zde.
 
Interní postupy a směrnice MAS k hodnocení a výběru projektů najdete zde
 
Semináře k výzvám MAS v rámci IROP:
Prezentaci ze semináře najdete  zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.
 
Prezentaci ze semináře najdete zde.