Přijaté žádosti

  • v rámci výzev MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončených 19. 6. 2017 - zde

Vybrané a nevybrané žádosti

  • v rámci výzev MAS Krušné hory z Operačního programu Zaměstnanost ukončených 19. 6. 2017 - zde