4. výzva „MAS Krušné hory – IROP – Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura I.“

 

MAS Krušné hory vyhlašuje dne 15. 6. 2017 svou 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „MAS Krušné hory – IROP – Dostupné sociální služby a snižování sociálně znevýhodněných obyvatel – sociální infrastruktura I.“

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č.. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

Projekty mohou být zaměřené na aktivity v oblasti rozvoje sociálních služeb, rozvoje komunitních center a sociálního bydlení.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky prostřednictvím systému  https://mseu.mssf.cz ve dnech od 15. 6. do 14. 8. 2017 do 13,00 hod.

 

Dokumenty ke stažení:

4.výzva MAS Krušné hory-IROP-Socialni infrastruktura I._final.pdf 

4.výzva MAS Krušné hory-IROP-Socialni infrastruktura I._Priloha 1_osnova - přílohy dle MAS_final.pdf 

4.výzva MAS Krušné hory-IROP-Socialni infrastruktura I._Hodnotící kriteria_IROP_final.pdf 

 

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 12.07.2017 od 13,00 v Ostrově. Více informací a jak se na seminář přihlásit najdete zde.
 

Prezentaci ze semináře najdete zde.