Archiv článků

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

25.11.2022 09:36
Asistenční pomoc žadatelům celým průběhem od podání žádosti o dotaci až po doložení realizace úsporného opatření pro nízkopříjmové domácnosti zajišťuje MAS Krušné hory, o. p. s., s kanceláří v DK Ostrov, Mírové náměstí 733, v Ostrově.    Kontaktní osobou v rámci celého...

Aktuální informace o IROP v období 2021-27 v území MAS Krušné hory

05.10.2022 18:30
Aktuální informace o IROP 2021 - 27 v území MAS, konkrétně podporované aktivity a přípravu výzev se dozvíte  zde

Jednání RO MAS Krušné hory

14.09.2022 13:17
14. 9. 2022 proběhne jednání RO jehož předmětem je schválení programového rámce žádosti o podporu integrované strategie - OPZ+ a Akčního plánu OPZ+ MAS Krušné hory. Pozvánka  zde Zápis z jednání RO zde 

Dotazníkové šetření ke zjištění zájmu o zvýhodněné úvěry Národní rozvojové banky.

23.06.2022 09:58
KARP v současné době provádí dotazníkové šetření, kterým zjišťuje zájem o zvýhodněné úvěry Národní rozvojové banky.  To se týká jak současných, tak i budoucích podnikatelů. Cílem je zjistit potřeby z podnikatelského prostředí a na základě nich mít možnost ovlivnit podmínky...

Spolupráce MAS a KARP

23.06.2022 09:49
MAS Krušné hory navázala spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (KARP). MAS a KARP mají společný cíl, a tím je rozvoj našeho regionu a zlepšení kvality života místních obyvatel. Více informací se dozvíte v sekci Podpora podnikání nebo...

ČESKO-UKRAJINSKÉ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 28.4.2022, 16:00, Dům kultury v Ostrově

22.04.2022 23:49
Pomoc Ukrajině a válečným uprchlíkům plánuje MAS Krušné hory ve vzájemné koordinaci a spolupráci s Městem Ostrov. Na plánovaném Česko-Ukrajinském sousedském setkání, se ćhystáme zjistit průzkumem, zda mezi válečnými uprchlíky je zájem o využití připravovaných adaptačních skupin pro děti od 3-15...

Letní příměstské tábory v Ostrově 2022

21.04.2022 13:40

Výzva č. 7 PRV k předkládání žádostí o dotaci

18.04.2022 17:56
MAS Krušné hory od 18.4.2022 do 18.5.2022 vyhlašuje výzvu č. 7 Programu rozvoje venkova k předkládání žádostí o dotaci. Víze najdete na https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/aktualni-vyzvy/ Seminář  pro žadatele a příjemce se bude konat dne 26.4.2022 od 10:00 hod. v DK Ostrov, Mírové...

Vybrané projekty v 19. výzvě MAS IROP - Doprava VI.

31.03.2022 16:18
Seznam vybraných projektů v 19. výzvě MAS IROP Doprava VI. najdete zde.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci - výzva č. 6 PRV - schválené RO MAS dne 25. 1. 2022

28.01.2022 08:53
seznam zde
Záznamy: 1 - 10 ze 274
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>