Archiv článků

Partneři k projektu ROP - Projekt „Ostrov - revitalizace vnitrobloků“ - CZ.1.09/1.2.00/77.01203

27.04.2015 08:01
Město Ostrov v září roku 2014 podalo žádost o dotaci na projekt „Ostrov - revitalizace vnitrobloků“ z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, který se ve své podzimní Výzvě č. 58 zaměřil mimo jiné na podporu revitalizace a regenerace středních a malých měst. V prosinci...

Plánované cíle a návrh činnosti manažera pro MAS Krušné hory, o.p.s. na rok 2015

21.04.2015 14:17
Plánované cíle činnosti manažerů MAS pro rok 2015 Získáním dotace na činnost manažerů z POV Dt. 4 pro MAS Krušné hory, o.p.s. bude naplněna podpora rozvoje venkova, příprava projektových záměrů obcí a partnerů MAS k realizaci dotačních titulů POV, Mze ČR, CP SZIF Praha, MMR ČR a mezinárodních...

Podmínky poskytování příspěvku z dotačního titulu 4

21.04.2015 14:16
1/ Příspěvek může být poskytnut výhradně na úhradu mzdových nákladů na manažera mikroregionu, spolku, nadace nebo hospodářské komory (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). 2/ Na tento účel lze poskytnout příspěvek maximálně...

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s

21.04.2015 14:05
Zkrácený název projektu: Podpora SCLLD   Plánováné zahájení projektu: 01.09.2013 Plánované ukončení projektu: 31.08.2014   Celkové způsobilé výdaje projektu: 280.000,- Kč   Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu vytvoření kvalitní strategie komunitně vedeného místního...

Podpora česko-německých a česko-rakouských projektů setkávání mládeže - Rozjeď to s Tandemem!

15.04.2015 09:09
Rádi bychom Vás informovali o programu na podporu česko-německých a nově také česko-rakouských setkání mládeže. Věříme, že by program mohl přispět k přeshraničním aktivitám našich členských obcí a měst. Program je určen pro subjekty pracující v mimoškolní oblasti s dětmi a mládeží od 8 do 26 let –...

Komunitní plánování Nejdek - 5.5.2015

14.04.2015 14:34
Pozvánka na Komunitně - plánovací setkání - 5. 5. 2015 v Nejdku Pozvánka KP Nejdek.doc (97792)

Komunitně plánovací setkání pro občany ke strategii MAS Krušné hory

13.04.2015 10:08
1. Pozvánka na workshop k tématu „Veřejná správa“ - 23. 4. 2015 v Ostrově, ke stažení zde 2. Pozvánka na workshop pro oblast zájmu sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity - 28. 4. 2015 v Hroznětíně, ke stažení zde 3. Pozvánka na workshop na téma Udržitelný venkov - 29. 4....

Analytická část strategie MAS Krušné hory k připomínkování

13.04.2015 09:57
Analytická část strategie MAS Krušné hory k připomínkování - ke stažení zde Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS Krušné hory - ke stažení zde  

Připomínkování pracovní verze SCLLD

13.04.2015 08:35
Třetí kolo připomínkování Analytické části SCLLD (po přistoupení 4 obcí). Analytická část ke stažení zde Analýza sociálně vyloučených lokalit ke stažení zde

Projekt - Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje - PRV ČR 2007 - 2013; 22. kolo

03.04.2015 08:38
Projektem se rozumí souhrn aktivit vedoucích k dosažení výstupů podrobně popsaných v Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova s názvem „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“, registrační číslo: 15/022/4210/341/000013. Žádost byla schválena ke spolufinancování v rámci...
Záznamy: 221 - 230 ze 255
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>