Archiv článků

Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 Podpora sociálního podnikání

28.06.2018 11:44
Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve naseminář pro žadatele k revidované výzvěč. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 10.7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstvapráce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí...

Jednání Rozhodovacího orgánu MAS

21.06.2018 15:13
Dnes proběhlo jednání Rozhodovacího orgánu MAS k projektům podaným do 7. a 8. výzvy MAS v programovém rámci IROP. Zápis  uložen v sekci Strategie (SCLLD) 2014 - 2020.

Seminář pro příjemce z 3. Výzvy MAS PRV

31.05.2018 11:35
Dne 6. 6. 2018 se na Městském úřadě Ostrov, v zasedací místnosti Rady města, uskuteční Seminář pro příjemce z 3. Výzvy MAS PRV. Obsahem semináře jsou informace o dalším postupu pro žadatele, kteří byly doporučeni k podpoře z PRV. Více informací o programu naleznete v přiložené pozvánce.

Upozornění - nové webové stránky IROP

24.04.2018 10:42
Upozorňujeme příjemce, žadatele i zájemce o dotace z IROP, že MMR ČR změnilo webové stránky IROP.  Dosud publikované webové odkazy na stránkách naší MAS jsou tudíž nefunkční. Bližší informace naleznete v sekci Strategie (SCLLD) 2014 - 2020 / Informace k IROP nebo v sekci Strategie (SCLLD) 2014...

Vydařená akce Čištění řeky Ohře 2018

17.04.2018 08:19
MAS Krušné hory, o.p.s. se společně s krajskou sítí místních akčních skupin zapojila do akce Čištění řeky Ohře 2018, která si kladla za cíl vyčistit břehy a tok řeky od odpadků a ostatního nepořádku. Akce se uskutečnila v sobotu 7. dubna 2018. Na našem úseku od Karlových Varů do Stráže...

Seminář na téma Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří

04.04.2018 15:16
MAS Krušné hory, ve spolupráci s Městem Ostrov, pořádá diskusní seminář na téma Rozvoj a podpora elektrocyklistiky v Centrálním Krušnohoří, který se uskuteční v pátek 20. dubna 2018 od 9:00 hodin v budově MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 (budova zámku), v Zastupitelském sále (1....

Čištění řeky Ohře 2018

08.03.2018 09:26
Čištění řeky Ohře po vodě či po břehu Jako každý rok, i letos MAS Krušné hory, o.p.s. společně s Krajskou sítí místních akčních skupin organizuje akci Čištění řeky Ohře. Úsek od Karlových Varů do Stráže nad Ohří je rozdělen na několik menších částí, do jejichž úklidu se aktivně zapojí všechny...

Dotazník MAS pro další nastavení Strategie MAS

16.02.2018 10:38
MAS v současné době stojí před zásadní otázkou, zda změnit nastavení Strategie pro období let 2014 až 2020 ve smyslu rozložení finančních prostředků pro jednotlivá opatření a programové rámce, potažmo další plánované dotační výzvy, které MAS Krušné hory bude vyhlašovat. Již máme za sebou 2 kola...

Seminář pro žadatele a příjemce - Sociální podnikání

01.02.2018 10:06
1. 3. 2018 se uskuteční seminář pro žadatele a příjemce pro výzvu z OP Z - Sociální podnikání. Pozvánka zde

Prodloužení výzev IROP č. 7 a 8

22.01.2018 16:31
Dnes, z důvodů požadavků Řídícího orgánu IROP (MMR ČR) byly prodlouženy výzvy IROP č.7 - Doprava II.  a 8. - Vzdělávání II., a to do 31.1.2018 do 13,00. Více podrobností - viz výzvy
Záznamy: 41 - 50 ze 202
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>