Vítejte na webu MAS Krušné hory, o. p. s.

neziskové organizaci podporující rozvoj venkova

Místní akční skupina Krušné hory je obecně prospěšnou společností, jež je místním partnerstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Krušné hory - západ, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leadertedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují.


Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory

Cílem projektu č. CZ 06.4.52/0.0/0.0/15_003/0009322 je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Krušné hory pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. 

Projekt je financován z prostředků EU.

Jedná se o navazující projekt k projektu  "Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534, který byl podpořen z EU a je v nyní v období udržitelnosti.

Aktuality

SETKÁNÍ PARTNERŮ MAS KRUŠNÉ HORY

Setkání partnerů MAS Krušné hory se uskutečnilo 11. 11. 2021 v Hospodě Dubina a neslo se v příjemném duchu. Po prezentacích, které nám přiblížily...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2021

Znění zprávy a dokumentující fotografie naleznetze zde 

Programová opatření v OPZ v nové Strategii CLLD 2021 - 2027

V současné době probíhá příprava nové Strategie CLLD 2021 - 2027. Zda budou její součástí opět, pro nás úspěšná, programová opatření v rámci OPZ,...

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE 2020

K stáhnutí dokumentu zde - ČRO závěrečná zpráva 2020.pdf (417784) nebo v záložce Projekty/Čištění-řeky-Ohře   

Příměstské tábory MAS Krušné hory

MAS Krušné hory pořádala poprvé v tomto roce příměstské tábory za podpory partnerů NEMOS PLUS, s. r.o. a Náhradním rodinám, o. p. s. v rámci...

Manuál k provozu školských zařízení

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem...

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi rodiči v ORP Ostrov

Na konci dubna a během celého května 2020 proběhlo v rámci projektu MAP II č. proj. CZ02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 dotázníkové šetření mezi rodiči...

KARLOVARSKÝ VENKOV SOBĚ

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat se v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!

Uskutečnil se příměstský tábor v Perninku

Během jarních prázdnin jsme uspořádali v Perninku příměstský tábor pro děti do 14 let. Základna tábora byla v místní chatě. Táboru se...
<< 1 | 2 | 3 >>

NAUČNÁ STEZKA JÁCHYMOVSKÉ PEKLO

Spolek Političtí vězni se v současné době zabývá rekonstrukcí a přetvořením budovy bývalé důlní převlíkárny v komunitní a vzdělávací centrum. V rámci tohoto provozuje komentované procházky po naučné stezce Jáchymovské peklo. Procházky jsou lákadlem nejen pro  širokou veřejnost, ale také pro školní výpravy z ČR i zahraničí.

V případě zájmu o komentovanou procházku si rezervujte termín na  https://manster-test.reservio.com/booking

Přiložený QR kód vás odkazuje na trasu stezky a mnoho dalších zajímavostí.

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

MAS KRUŠNÉ HORY

 

reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750

Partnerský web NS MAS

Zpravodaj

Podzim 2022

Zpravodaj Podzim 2022    

Anketa

Za jakým účelem jste navštívili naše stránky?

Místní akční plán (436)
24%

Strategie CLLD (336)
19%

Dotační programy (360)
20%

Možnost spolupráce (333)
19%

Jiné (327)
18%

Celkový počet hlasů: 1792