Vítejte na webu MAS Krušné hory, o. p. s.

neziskové organizaci podporující rozvoj venkova

Místní akční skupina Krušné hory je obecně prospěšnou společností, jež je místním partnerstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Krušné hory - západ, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leadertedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují.


Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory

Cílem projektu č. CZ 06.4.52/0.0/0.0/15_003/0009322 je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Krušné hory pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. 

Projekt je financován z prostředků EU.

Jedná se o navazující projekt k projektu  "Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534, který byl podpořen z EU a je v nyní v období udržitelnosti.

Aktuality

Uskutečnil se příměstský tábor v Perninku

Během jarních prázdnin jsme uspořádali v Perninku příměstský tábor pro děti do 14 let. Základna tábora byla v místní chatě. Táboru se...

Příměstské tábory MAS Krušné hory

Poprvé v letošním roce MAS Krušné hory, o.p.s. připravuje příměstské tábory v době jarních a letních prázdnin, které se uskuteční v Ostrově a v jeho...

Aktuality v přípravě dotačních výzev

Aktuality v přípravě nových výzev k předkládání žádostí o podporu sledujte také zde
<< 1 | 2

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

MAS KRUŠNÉ HORY

 

reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750

Partnerský web NS MAS

Zpravodaj

Zpravodaj

Milí čtenáři a partneři MAS, připravili jsme pro Vás další číslo zpravodaje Místní akční skupiny Krušné hory. Aktuální číslo zpravodaje si můžete prohlédnout v záložce ZPRAVODAJ

Anketa

Za jakým účelem jste navštívili naše stránky?

Místní akční plán (240)
27%

Strategie CLLD (154)
17%

Dotační programy (178)
20%

Možnost spolupráce (156)
17%

Jiné (167)
19%

Celkový počet hlasů: 895