Vítejte na webu MAS Krušné hory, o. p. s.

neziskové organizaci podporující rozvoj venkova

Místní akční skupina Krušné hory je obecně prospěšnou společností, jež je místním partnerstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy a jejímž cílem je rozvoj regionu Krušné hory - západ, především pak jeho venkovských oblastí. Prostřednictvím metody Leadertedy zdola nahoru, získává a směruje prostředky z Evropské unie a národních zdrojů právě především do venkova. Tento přístup na místní úrovni je nedílnou součástí politiky rozvoje venkova v rámci celé Evropské unie, kde místní akční skupiny úspěšně fungují.


Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory

Cílem projektu č. CZ 06.4.52/0.0/0.0/15_003/0009322 je zabezpečení co nejvyšší možné kvality řídících a administrativních kapacit MAS Krušné hory pro zajištění realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tím i bezproblémové čerpání alokace v rámci integrovaného nástroje CLLD. 

Projekt je financován z prostředků EU.

Jedná se o navazující projekt k projektu  "Zlepšení řídící a administrativní schopnosti MAS Krušné hory" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002534, který byl podpořen z EU a je v nyní v období udržitelnosti.

Aktuality

Uskutečnil se příměstský tábor v Perninku

Během jarních prázdnin jsme uspořádali v Perninku příměstský tábor pro děti do 14 let. Základna tábora byla v místní chatě. Táboru se...

Příměstské tábory MAS Krušné hory

Poprvé v letošním roce MAS Krušné hory, o.p.s. připravuje příměstské tábory v době jarních a letních prázdnin, které se uskuteční v Ostrově a v jeho...

Aktuality v přípravě dotačních výzev

Aktuality v přípravě nových výzev k předkládání žádostí o podporu sledujte také zde
<< 1 | 2 | 3

KOMUNITNÍ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY 2023

I vletošním roce bude naše MAS realizovat tábory, tentokrát pod názvem KOMUNITNÍ.
Budou postaveny na vzájemném respektu, pomoci a společných zážitcích.
Tentokrát je každý turnus tématicky zaměřen
 
10.7. - 14. 7. - Sportovní
např. Laser game, lezecká stěna, bobová dráha, děti navštíví Svět záchranářů...
 
17. 7. - 21. 7. - Hudební
např. keramická dílna, děti se naučí písničku a navštíví profesionální nahrávací studio, seznámí se s bicími nástroji
 
24. 7. - 28. 7. - Turistický
např.návštěva Světa záchranářů, vyzkouší si akrobacii, navštíví Horní Hrad, Ježíškovu cestu, zahrají si různé hry
 
31. 7. - 4. 8. - Akční hrdina
Kdo je hrdina naší doby? Záchranář? Hasič? Policista nebo třeba rytíř?
 
7. 8. - 11. 8.  - Šikovné ruce
např. keramická dílna, jak se přišije knoflík, přitluče hřebík, výroba obrázku
 
14. 8. - 18. 8. - Turistický
např. základy zdravovědy, a budeme chodit a chodit a poznávat
 
21. 8. - 25. 8. - Sportovní
např. návštěva zábavního centra, lanové centrum, základy akrobacie, sportovní hry
 
 
Program se může lehce změnit vzhledem k počasí, vždy se budeme snažit dodržet téma turnusu
 
kontakt:
Daniel Benda - 608 734 854
Lenka Vaňková - 774 724 456
Dokumenty ke stažení
         
 

 

 

NAUČNÁ STEZKA JÁCHYMOVSKÉ PEKLO

Spolek Političtí vězni se v současné době zabývá rekonstrukcí a přetvořením budovy bývalé důlní převlíkárny v komunitní a vzdělávací centrum. V rámci tohoto provozuje komentované procházky po naučné stezce Jáchymovské peklo. Procházky jsou lákadlem nejen pro  širokou veřejnost, ale také pro školní výpravy z ČR i zahraničí.

V případě zájmu o komentovanou procházku si rezervujte termín na  https://manster-test.reservio.com/booking

Přiložený QR kód vás odkazuje na trasu stezky a mnoho dalších zajímavostí.

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

MAS KRUŠNÉ HORY

 

reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750

Partnerský web NS MAS

Zpravodaj

Podzim 2022

Zpravodaj Podzim 2022    

Anketa

Za jakým účelem jste navštívili naše stránky?

Místní akční plán (460)
24%

Strategie CLLD (363)
19%

Dotační programy (380)
20%

Možnost spolupráce (352)
19%

Jiné (347)
18%

Celkový počet hlasů: 1902