Roční akční plán 2019/2020

 

 

Slavnostní ukončení  výstavy výtvarných prací dětí MŠ

MŠ Palackého Ostrov zve rodiče s dětmi a všechny přátele školy na slavnostní ukončení výstavy výtvarných prací dětí, která se koná v Městské knihovně Ostrov u příležitosti 60 let MŠ Palackého Ostrov. Setkání ještě více zpříjemní vystoupení žáků ZUŠ Ostrov. Pozvánka zde:

 

Dračí poklad

tak se jmenuje hra, kterou si vyrobí děti a jejich rodiče v rámci aktivity 4.8 Pojď si hrát.

Společné odpoledne se uskuteční 13. 2. 2019 od 15:15 hod v MŠ Palackého Ostrov. Zváni jsou rodiče dětí navštěvující tuto školku a pedagogové ze zapojených škol a školek do projektu MAP II.

Pozvánka zde

 

15. 1. 2019 Vejškovka, Společné setkání k projektu MAP II.

Pozvánka zde

 

Seminář "START MAP II"

Dne 23. 10. 2018 se uskutečnil první seminář k projektu MAP II "START MAP II". Zúčastnili se ho především zástupci zapojených subjektů, kteří si svoji účastí připomněli obsah projektu a vlastní roli v něm. Zápis ze semináře naleznete v záložce Semináře