7. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP II

Dne  25. 2. 2021 proběhne 7. jednání Řídícího výboru MAP II.

Vzhledem k pandemii COVID - 19 a vyhlášeným vládním opatřením jednání bude probíhat on-line.

Program jednání:

1.  Zahájení - úvodní část

2.  Seznámení a jmenování nového předsedy ŘV

3.  Informace o způsobu hodnocení a monitoringu projektu

4.  Schválení dokumentu - Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov

5.  Různé, diskuze, návrh předběžného termínu dalšího jednání

Předpokládaný čas ukončení jednání ve 14 hodin.PŘEDSTAVENÍ ILUSTRÁTORA ADOLFA DUDKA

 

 

 

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL OD ZÁŘÍ

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky.  Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

Manuál k provozu škol ke stažení zde

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi rodiči v ORP Ostrov

Na konci dubna a během celého května 2020 proběhlo v rámci projektu MAP II č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114 dotazníkové šetření mezi rodiči žáků z 10 ZŠ v ORP Ostrov. Dotazník byl do území distribuován pomocí ředitelů škol, OSPODu, webových stránek MAS a na FB. Zareagovalo a odpovědělo 139 rodičů.

Dotazník obsahoval otázky zjišťující aktuální stav týkající se způsobu výuky, komunikace s učiteli, zadávání učiva, spokojenosti rodičů s komunikací a možnosti IT vybavení žáků.

Vyhodnocení naleznete zde - Vyhodnocení dotazníkového šetření.docx (9585616)

 

SWOT 3 - analýza prioritních oblastí 

probíhá konzultační proces aktualizace priorit a cílů SWOT analýzou, pokud byste se chtěli k danému tematu vyjádřit, prosím kontaktujte manažera MAP.

SWOT analýza k nahlednutí zde: Swot - zde.docx (34814)

 

Akce :

SETKÁNÍ MATEMATIKŮ
SEMINÁŘ "LÍNÝ UČITEL"
VÍCEBOJ V HROZNĚTÍNĚ

BUDOU USPOŘÁDÁNY V NÁHRADNÍM TERMÍNU. O DATU TERMÍNU BUDEME INFORMOVAT

 

 

ODKAZY NA ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOL

Přehled zde

 

18. 2. 2020 - Pozvánka na společné setkání na téma - MULTIBOARD v MŠ

Pozvánka zde

 

14. 2. 2020 Akce Žákovského parlamentu Jáchymov

 

Výroba společenské hry Fazolky

MŠ Palackého Ostrov zve kolegy a koelgyně ze zapojených MŠ na aktivtu - Výroba společenské hry Fazolky.

Pozvánka zde

 

Výroba adventního kalendáře

MŠ Palackého Ostrov kolegy a kolegyně ze zapojených MŠ na aktivitu - Výroba adventního kalendáře. Třeba nová inspirace?

Pozvánka zde

 

Roční akční plán 2019/2020

 

Seminář "DESIGNOVÉ MYŠLENÍ V PRAXI“

Dne 5. 11. 2019 se koná výše uvedený seminář - pozvánka zde pozvanka.pdf 
 
 

Seminář "Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku"

Dne 21. 11. 2019 se koná seminář na výše uvedené téma - pozvánka zde pozvánka.pdf
 

Setkání matematiků

Dne 27.11. 2019  se koná setkání matematiků 1. stupně - pozvánka zde POZVÁNKA
 

Pavučina

Další z aktivit MŠ Palackého Ostrov, na které si děti spolu s rodiči zahrají pohybovou hru na pavoučky. Zváni jsou pedagogové ostatním MŠ. Pozvánka zde

 

Slavnostní ukončení  výstavy výtvarných prací dětí MŠ

MŠ Palackého Ostrov zve rodiče s dětmi a všechny přátele školy na slavnostní ukončení výstavy výtvarných prací dětí, která se koná v Městské knihovně Ostrov u příležitosti 60 let MŠ Palackého Ostrov. Setkání ještě více zpříjemní vystoupení žáků ZUŠ Ostrov. Pozvánka zde:

 

Dračí poklad

tak se jmenuje hra, kterou si vyrobí děti a jejich rodiče v rámci aktivity 4.8 Pojď si hrát.

Společné odpoledne se uskuteční 13. 2. 2019 od 15:15 hod v MŠ Palackého Ostrov. Zváni jsou rodiče dětí navštěvující tuto školku a pedagogové ze zapojených škol a školek do projektu MAP II.

Pozvánka zde

 

15. 1. 2019 Vejškovka, Společné setkání k projektu MAP II.

Pozvánka zde

 

Seminář "START MAP II"

Dne 23. 10. 2018 se uskutečnil první seminář k projektu MAP II "START MAP II". Zúčastnili se ho především zástupci zapojených subjektů, kteří si svoji účastí připomněli obsah projektu a vlastní roli v něm. Zápis ze semináře naleznete v záložce Semináře