KA 1 - Řízení projektu

Projekt vede a řídí MAS Krušné hory, o.p.s.. Sestavuje realizační tým a vykonává jeho povinné aktivity.