KA 4 - Aktivity Implementace

 

Realizace této aktivity vychází z diskuze se školami a zřizovateli na informačním semináři v únoru 2018 a navazuje na Priority a
cíle stanovené v MAP v předchozím projektu. V rámci přípravy implementační části projektu byly osloveny školy, které mají zájem zapojit se
do realizace projektu MAP II, aby navrhly aktivity, které jsou z jejich pohledu přínosné nejen pro vlastní školu, ale mohou podpořit a zatraktivnit výuku i na
jiných školách. Takto vznikly projektové listy s pracovními návrhy aktivit, které byly průběžně doplňovány a specifikovány do konečné podoby. Jedná se o 8 aktivit, všechny předpokládají spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, poradenskými subjekty zabývajícími se prací s dětmi apod. 

 

20.5. 2022

Projekt se blíží ke svému konci a my jsme jeho výstupy shrnuli na Závěrečné konferenci, která se konala dne 19. 5. 2022.

Zástupce každé implementační aktivity představil "svůj" projekt, jeho výstupy, zhodnotil průběh a představil konkrétní hmatatelné výstupy.

Dá se říci, že mnoho přítomných bylo překvapených, co vše se za ty roky v aktivitách událo a jaké pěkné výstupy vznikly.

Děkuji tímto všem, kteří se do práce v projektu zapojili a pomohli tak na svět hned několika přínosným věcem.

 

Výstupy aktivit

Tvoříme pro sebe i pro druhé - DVD film Tanec v proměnách času, DVD film Dva roky prázdnin
filmy budou rozdány do škol na flash discích
 
Žákovský parlament - Inspiromat
Nápadník aktivit pro žákovské parlamenty
 
Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění žáka na trh práce - Metodika práce kroužku 3D tisku
Metodiky byly rozdány do škol
 
Turistický průvodce ORP Ostrov v cizím jazyce - Brožura   Prezentace
Rozdáno do Infocenter a školám v ORP Ostrov
 
Podpora čtenářské gramotnosti - Metodiky práce s knihou
Metodiky rozdány do škol, do PS čtenářská gramotnost
 
Pojď si hrát - Návody na tvořivé aktivity dětí MŠ a jejich rodiče

 

 
                                                         

 

 

Závěrečná konference MAP II