KA 4 - Aktivity Implementace

Realizace této aktivity vychází z diskuze se školami a zřizovateli na informačním semináři v únoru 2018 a navazuje na Priority a
cíle stanovené v MAP v předchozím projektu. V rámci přípravy implementační části projektu byly osloveny školy, které mají zájem zapojit se
do realizace projektu MAP II, aby navrhly aktivity, které jsou z jejich pohledu přínosné nejen pro vlastní školu, ale mohou podpořit a zatraktivnit výuku i na
jiných školách. Takto vznikly projektové listy s pracovními návrhy aktivit, které byly průběžně doplňovány a specifikovány do konečné podoby. Jedná se o 8 aktivit, všechny předpokládají spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, poradenskými subjekty zabývajícími se prací s dětmi apod.