KA 4 - Aktivity Implementace

 

Realizace této aktivity vychází z diskuze se školami a zřizovateli na informačním semináři v únoru 2018 a navazuje na Priority a
cíle stanovené v MAP v předchozím projektu. V rámci přípravy implementační části projektu byly osloveny školy, které mají zájem zapojit se
do realizace projektu MAP II, aby navrhly aktivity, které jsou z jejich pohledu přínosné nejen pro vlastní školu, ale mohou podpořit a zatraktivnit výuku i na
jiných školách. Takto vznikly projektové listy s pracovními návrhy aktivit, které byly průběžně doplňovány a specifikovány do konečné podoby. Jedná se o 8 aktivit, všechny předpokládají spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, poradenskými subjekty zabývajícími se prací s dětmi apod. 

 

20.5. 2022

Projekt se blíží ke svému konci a my jsme jeho výstupy shrnuli na Závěrečné konferemci, která se konala dne 19. 5. 2022.

Zástupce každé implementační aktivity představil "svůj" projekt, jeho výstupy, zhodnotil průběh a představil konkrétní hmatatelné výstupy.

Dá se říci, že mnoho přítomných bylo překvapených, co vše se za ty roky v aktivitách událo a jaké pěkné výstupy vznikly.

Děkuji tímto všem, kteří se do práce v projektu zapojili a pomohli tak na svět hned několika přínosným věcem.

 

 

 

Závěrečná konference MAP II