1 - Metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem

 

Aktivita spočívá v pravidelném setkávání ředitelů či výchovných
poradců ZŠ popř. i MŠ v ORP Ostrov a v individuálním setkávání OSPOD
versus učitelský sbor v ZŠ nebo MŠ při řešení problémů a potřeb dětí
ohrožených školním neúspěchem. Aktivita navazuje na její realizaci již
v rámci předchozího projektu MAP I. Aktivita probíhá průběžně po celou
dobu projektu MAP II.

Aktivitu realizuje OSPOD Ostrov

Garant aktivity:  Ing. Bc. Kateřina Šplíchalová

 

Fotogalerie: 1 - Metodické vedení a pomoc při řešení a předcháízení problémů ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem