2 - Tvoříme pro sebe i pro druhé

 

Aktivita je zaměřena na realizaci uměleckých pořadů zaměřených na divadelnictví, muzikantství a taneční projev, do kterých budou zapojeni žáci a pedagogové z ORP Ostrov. Realizací aktivity dojde k zapojení žáků, kteří tak získávají sebevědomí a při vystoupení zažívají úspěch, prohlubují si komunikační dovednosti, diskutují nad dílem a vlastním vystoupením, učí se vyjadřovat se a sdělovat své myšlenky. Seznamují se s autory skladeb či literární předlohy.

Aktivitu realizuje ZUŠ Ostrov

Garant aktivity: Mgr. Irena Konývková

 

Výstupem aktivity mělo být taneční a divadelní představení s následnou dskuzí s žáky nad uvedenými tématy. Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi, tudíž nemožnosti společně představení zkoušet, bylo nutné formu výstupu změnit. Bylo navrženo a následně řídícím orgánem schváleno zpracování představení formou krátkých filmů.  A tak vznikla dvě DVD - divadelní oblast - film Dva roky prázdnin, taneční oblast - Tanec v proměnách času. Obě DVD jsou uloen ana Flash disk a předána do škol k využití ve výuce.

 

8. 3. 2022

Druhý intraktivní koncert bicích nástrojů proběhl opět za velkého zájmu, tentokrát "kopečkových" škol. Dětští diváci z Abertam, Perninku a Horní Blatné se  zájmem poslouchali koncert a s ještě větším nadšením se zapojovali do vyzkoušení si hry na představované nástroje. Akce opět byla velmi zdařilá a děti nadchla tak, že k ní vytvořily krásnou zpětnou vazbu.

 

20. 10. 2021

Konečně se podařilo fyzicky uskutečnit jednu z plánovaných akcí, která byla v rámci aktivity připravována. Multižánrový koncert bicích nástrojů. Diváky byli žáci základní školy Májová Ostrov, kteří zároveň byli zapojeni do hry na různé bicí nástroje. Akce byla úspěšná a pokud nám zdravotní situace umožní, bude nabídnuta i alším školám.

 Prezentace aktivity

V rámci aktivity bylo nastudováno  a nazkoušeno taneční vystoupení na téma řemeslný tanec, tanec pozdního středověku, klasika, pravěk a charleston. Pro divadelní oblast byla nastudována hra Já jsem Malála. Obě vystoupení musela být odložena z důvodu vládních nařízení o omezení školní výuky. Určitě ale o ně nepřijdeme a v září budeme hledat nové termíny.

 

Fotogalerie: 2 - Tvoříme pro sebe i pro druhé