2 - Tvoříme pro sebe i pro druhé

Aktivita je zaměřena na realizaci uměleckých pořadů zaměřených na
divadelnictví, muzikantství a taneční projev, do kterých budou zapojeni žáci a
pedagogové z ORP Ostrov. Realizací aktivity dojde k zapojení žáků,
kteří tak získávají sebevědomí a při vystoupení zažívají úspěch, prohlubují si
komunikační dovednosti, diskutují nad dílem a vlastním vystoupením, učí se
vyjadřovat se a sdělovat své myšlenky. Seznamují se s autory skladeb či
literární předlohy.

Aktivitu realizuje ZUŠ Ostrov

Garant aktivity: Mgr. Irena Konývková