2 - Tvoříme pro sebe i pro druhé

Aktivita je zaměřena na realizaci uměleckých pořadů zaměřených na divadelnictví, muzikantství a taneční projev, do kterých budou zapojeni žáci a pedagogové z ORP Ostrov. Realizací aktivity dojde k zapojení žáků, kteří tak získávají sebevědomí a při vystoupení zažívají úspěch, prohlubují si komunikační dovednosti, diskutují nad dílem a vlastním vystoupením, učí se vyjadřovat se a sdělovat své myšlenky. Seznamují se s autory skladeb či literární předlohy.

Aktivitu realizuje ZUŠ Ostrov

Garant aktivity: Mgr. Irena Konývková


 Prezentace aktivity

V rámci aktivity bylo nastudováno  a nazkoušeno taneční vystoupení na téma řemeslný tanec, tanec pozdního středověku, klasika, pravěk a charleston. Pro divadelní oblast byla nastudována hra Já jsem Malála. Obě vystoupení musela být odložena z důvodu vládních nařízení o omezení školní výuky. Určitě ale o ně nepřijdeme a v září budeme hledat nové termíny.