2 - Tvoříme pro sebe i pro druhé

 

Aktivita je zaměřena na realizaci uměleckých pořadů zaměřených na divadelnictví, muzikantství a taneční projev, do kterých budou zapojeni žáci a pedagogové z ORP Ostrov. Realizací aktivity dojde k zapojení žáků, kteří tak získávají sebevědomí a při vystoupení zažívají úspěch, prohlubují si komunikační dovednosti, diskutují nad dílem a vlastním vystoupením, učí se vyjadřovat se a sdělovat své myšlenky. Seznamují se s autory skladeb či literární předlohy.

Aktivitu realizuje ZUŠ Ostrov

Garant aktivity: Mgr. Irena Konývková

 

20. 10. 2021

Konečně se podařilo fyzicky uskutečnit jednu z plánovaných akcí, která byla v rámci aktivity připravována. Multižánrový koncert bicích nástrojů. Diváky byli žáci základní školy Májová Ostrov, kteří zároveň byli zapojeni do hry na různé bicí nástroje. Akce byla úspěšná a pokud nám zdravotní situace umožní, bude nabídnuta i alším školám.

 Prezentace aktivity

V rámci aktivity bylo nastudováno  a nazkoušeno taneční vystoupení na téma řemeslný tanec, tanec pozdního středověku, klasika, pravěk a charleston. Pro divadelní oblast byla nastudována hra Já jsem Malála. Obě vystoupení musela být odložena z důvodu vládních nařízení o omezení školní výuky. Určitě ale o ně nepřijdeme a v září budeme hledat nové termíny.

 

Fotogalerie: 2 - Tvoříme pro sebe i pro druhé