3 - Žákovský parlament

Aktivita je zaměřena na spolupráci žáků s učiteli a vedením školy na rozvoji školy, klimatu školy, nových příležitostí při vyučování. Cílem je rozvoj komunikace, vyjadřování vlastního názoru, vzájemná spolupráce, podpora zodpovědnosti nejen k sobě, ale i ke svému okolí. Žáci se učí pracovat v týmu, respektovat názory ostatních, sdílet výstupy, Žáci se pod vedením pedagogů starají o výzdobu školy a jejího okolí, spolupodílí se na organizaci kulturních i sportovních akcí a realizaci témat, která si sami navrhnou.

Aktivitu realizuje ZŠ Marie Curie Sklodowské a MŠ Jáchymov, p.o

Garant aktivity: Mgr. Drahuše Nováková


Prezentace aktivity