3 - Žákovský parlament

Aktivita je zaměřena na spolupráci žáků s učiteli a vedením školy na rozvoji školy, klimatu školy, nových příležitostí při vyučování. Cílem je rozvoj komunikace, vyjadřování vlastního názoru, vzájemná spolupráce, podpora zodpovědnosti nejen k sobě, ale i ke svému okolí. Žáci se učí pracovat v týmu, respektovat názory ostatních, sdílet výstupy, Žáci se pod vedením pedagogů starají o výzdobu školy a jejího okolí, spolupodílí se na organizaci kulturních i sportovních akcí a realizaci témat, která si sami navrhnou.

Aktivitu realizuje ZŠ Marie Curie Sklodowské a MŠ Jáchymov, p.o

Garant aktivity: Mgr. Drahuše Nováková

Prezentace aktivity


SRDÍČKO PRO MAMINKU

Pandamenťáci připravili pro svoji školu a své kolegy v Merklíně a Ostrově prrojekt Srdíčko pro maminku. Žáci měli vyrobit srdíčka a ozdobit jimi prostor před nebo kolem školy.Počasí moc nepřálo a tak merklínští vystavili svá dílka ve škole, jáchymovským se výzdoba podařila. Alespoň na chvíli, než některá srdíčka odnesl vítr. Ale kdo ví, třeba ulítlé srdíčko některá maminka našla a potěšilo ji.
Nové volby do parlamentu v Jáchymově

Pandameňtáci si připravili nové volby do žákovského parlamentu. V této nelehké době si poradili a příprava i vlastní volby proběhly jak prezenčně tak v on-linre prostředí. Držmě pěsri nově zvoleným členům, aby se jim jejich nová práce líbila a bavila:-)


Seminář na téma Jak vést zasedání, aby nás to bavilo

V dubnu 2020 měl proběhnout seminář na téma Jak vést  zasedání, aby nás to bavilo. Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s COVID - 19 byl seminář zrušen a termín bude vybrán nový. Více informací k parlamentu naleznete na stránkách CEDU https://cedu.cz/Volby do žákovského parlamentu v Merklíně

26. 3. 2019 proběhly 1. volby do ŽP na ZŠ v Merklíně. Atmosféra byla slavnostní, noví parlameňťáci složili slib za přítomnosti svých spolužáků a učitelů. No a my jim držíme pěsti, aby je práce bavila a přinášela výsledky:-)

Volby do parlamentu

NÁSTĚNKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ MERKLÍN

CESTA ZA POKLADEM - ŽP MERKLÍN

BAREVNÝ DEN - ŽP MERKLÍN

OSLAVA SVÁTKU SVATÉ LUCIE


Fotogalerie: 3 - Žákovský parlament