3 - Žákovský parlament

Aktivita je zaměřena na spolupráci žáků s učiteli a vedením školy na rozvoji školy,
klimatu školy, nových příležitostí při vyučování. Cílem je rozvoj komunikace,
vyjadřování vlastního názoru, vzájemná spolupráce, podpora zodpovědnosti nejen
k sobě, ale i ke svému okolí. Žáci se učí pracovat v týmu,
respektovat názory ostatních, sdílet výstupy, Žáci se pod vedením pedagogů
starají o výzdobu školy a jejího okolí, spolupodílí se na organizaci kulturních
i sportovních akcí a realizaci témat, která si sami navrhnou.

Aktivitu realizuje ZŠ Marie Curie Sklodowské a MŠ Jáchymov, p.o

Garant aktivity: Mgr. Drahuše Nováková