3 - Žákovský parlament

Aktivita je zaměřena na spolupráci žáků s učiteli a vedením školy na rozvoji školy, klimatu školy, nových příležitostí při vyučování. Cílem je rozvoj komunikace, vyjadřování vlastního názoru, vzájemná spolupráce, podpora zodpovědnosti nejen k sobě, ale i ke svému okolí. Žáci se učí pracovat v týmu, respektovat názory ostatních, sdílet výstupy, Žáci se pod vedením pedagogů starají o výzdobu školy a jejího okolí, spolupodílí se na organizaci kulturních i sportovních akcí a realizaci témat, která si sami navrhnou.

Aktivitu realizuje ZŠ Marie Curie Sklodowské a MŠ Jáchymov, p.o

Garant aktivity: Mgr. Drahuše Nováková

Prezentace aktivity


Volby do žákovského parlamentu v Merklíně

26. 3. 2019 proběhly 1. volby do ŽP na ZŠ v Merklíně. Atmosféra byla slavnostní, noví parlameňťáci složili slib za přítomnosti svých spolužáků a učitelů. No a my jim držíme pěsti, aby je práce bavila a přinášela výsledky:-)

Volby do parlamentu

NÁSTĚNKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ MERKLÍN

CESTA ZA POKLADEM - ŽP MERKLÍN

BAREVNÝ DEN - ŽP MERKLÍN

OSLAVA SVÁTKU SVATÉ LUCIE