3 - Žákovský parlament

Aktivita je zaměřena na spolupráci žáků s učiteli a vedením školy na rozvoji školy, klimatu školy, nových příležitostí při vyučování. Cílem je rozvoj komunikace, vyjadřování vlastního názoru, vzájemná spolupráce, podpora zodpovědnosti nejen k sobě, ale i ke svému okolí. Žáci se učí pracovat v týmu, respektovat názory ostatních, sdílet výstupy, Žáci se pod vedením pedagogů starají o výzdobu školy a jejího okolí, spolupodílí se na organizaci kulturních i sportovních akcí a realizaci témat, která si sami navrhnou.

Aktivitu realizuje ZŠ Marie Curie Sklodowské a MŠ Jáchymov, p.o

Garant aktivity: Mgr. Drahuše Nováková

Prezentace aktivity

 

Aktivita je ukončena zpracovaným INSPIROMATEM. Jedná se o soupis možných aktivit realizovaných parlamenty na zappjených školách. Má sloužit jako nápadník nejen vzájemně mez sebou, ale také pro školy, které se chystají parlament založit či motivovat stávající.

INSPIROMAT

 

SRDÍČKO PRO MAMINKU

Pandamenťáci připravili pro svoji školu a své kolegy v Merklíně a Ostrově prrojekt Srdíčko pro maminku. Žáci měli vyrobit srdíčka a ozdobit jimi prostor před nebo kolem školy.Počasí moc nepřálo a tak merklínští vystavili svá dílka ve škole, jáchymovským se výzdoba podařila. Alespoň na chvíli, než některá srdíčka odnesl vítr. Ale kdo ví, třeba ulítlé srdíčko některá maminka našla a potěšilo ji.

Nové volby do parlamentu v Jáchymově

Pandameňtáci si připravili nové volby do žákovského parlamentu. V této nelehké době si poradili a příprava i vlastní volby proběhly jak prezenčně tak v on-linre prostředí. Držmě pěsri nově zvoleným členům, aby se jim jejich nová práce líbila a bavila:-)

Seminář na téma Jak vést zasedání, aby nás to bavilo

V dubnu 2020 měl proběhnout seminář na téma Jak vést  zasedání, aby nás to bavilo. Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s COVID - 19 byl seminář zrušen a termín bude vybrán nový. Více informací k parlamentu naleznete na stránkách CEDU https://cedu.cz/

 

 

Volby do žákovského parlamentu v Merklíně

26. 3. 2019 proběhly 1. volby do ŽP na ZŠ v Merklíně. Atmosféra byla slavnostní, noví parlameňťáci složili slib za přítomnosti svých spolužáků a učitelů. No a my jim držíme pěsti, aby je práce bavila a přinášela výsledky:-)

Volby do parlamentu

NÁSTĚNKA ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ZŠ MERKLÍN

CESTA ZA POKLADEM - ŽP MERKLÍN

BAREVNÝ DEN - ŽP MERKLÍN

OSLAVA SVÁTKU SVATÉ LUCIE

Fotogalerie: 3 - Žákovský parlament