4 - Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění žáka na trhu práce

Technologie tzv. 3D tiksu je moderní výrobní metodou, která je někdy v odborných kruzích nazývána metodou aditivní. Aditivní proto, že materiál se přidává, na rozdíl od klasických metod, například obrábění, kde se materiál odebírá.

Kolem 3D tisku existuje mnoho mýtů. Jedním z nejškodlivějších je  ten o jednoduchosti. Nevzdělaní lidé si jednoduchost představují tak, že není zapotřebí žádných znalostí a dovedností a 3D tiskárna vše udělá sama.

Cílem aktivity je seznámit účastníky s 3D tiskem bez mýtů

Aktivitu realizuje ZŠ Ostrov, Masarykova

Garant aktivity: je Mgr. Helmut Harzer