4 - Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění žáka na trhu práce

Technologie tzv. 3D tiksu je moderní výrobní metodou, která je někdy v odborných kruzích nazývána metodou aditivní. Aditivní proto, že materiál se přidává, na rozdíl od klasických metod, například obrábění, kde se materiál odebírá.

Kolem 3D tisku existuje mnoho mýtů. Jedním z nejškodlivějších je  ten o jednoduchosti. Nevzdělaní lidé si jednoduchost představují tak, že není zapotřebí žádných znalostí a dovedností a 3D tiskárna vše udělá sama.

Cílem aktivity je seznámit účastníky s 3D tiskem bez mýtů

Aktivitu realizuje ZŠ Ostrov, Masarykova

Garant aktivity: je Mgr. Helmut Harzer


Nové 3D tiskárny

Tak už máme zakoupeny tiskárny a  příprava kroužků pro žáky se může rozjet:-). Také se můžete podívat na reportáž Škola hrou věnovaná nejen novým tiskárnám:-) https://vimeo.com/331954068?fbclid=IwAR2kri194DILu4LkfdKzrhBwwGdoIo2WFpaN6KxAu0QsrOIZHhVpqBgTCbM


Školení pedagogů

9. 4. 2019 bylo v rámci aktivity "Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění žáka na trhu práce" zahájeno školení pedagogů v práci s 3D tiskárnou. Pedagogové se mimo jiné naučí navrhovat a tisknout modely na 3D tiskárně a budou schopni vést na svých školách vlastní kroužek


Pomoc při výrobě ochranných štítů

Školení pedagogů pro získání znalostí a dovedností s 3D tiskem přineslo výsledky. Nejen že kromě 1. ZŠ Ostrov, ale také na 5. ZŠ Ostrov byl založen nový kroužek 3D tisku pro žáky školy, ale také proškolená paní Štefková se zapojila do výroby ochranných štítů. Tu zorganizovalo Město Ostrov a paní Štefková na 3D tiskárně tiskla část ochranných štítů :-).