4 - Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění žáka na trhu práce

Technologie tzv. 3D tiksu je moderní výrobní metodou, která je někdy v odborných kruzích nazývána metodou aditivní. Aditivní proto, že materiál se přidává, na rozdíl od klasických metod, například obrábění, kde se materiál odebírá.

Kolem 3D tisku existuje mnoho mýtů. Jedním z nejškodlivějších je  ten o jednoduchosti. Nevzdělaní lidé si jednoduchost představují tak, že není zapotřebí žádných znalostí a dovedností a 3D tiskárna vše udělá sama.

Cílem aktivity je seznámit účastníky s 3D tiskem bez mýtů

Aktivitu realizuje ZŠ Ostrov, Masarykova

Garant aktivity: je Mgr. Helmut Harzer


Nové 3D tiskárny

Tak už máme zakoupeny tiskárny a  příprava kroužků pro žáky se může rozjet:-). Také se můžete podívat na reportáž Škola hrou věnovaná nejen novým tiskárnám:-) https://vimeo.com/331954068?fbclid=IwAR2kri194DILu4LkfdKzrhBwwGdoIo2WFpaN6KxAu0QsrOIZHhVpqBgTCbM


Školení pedagogů

9. 4. 2019 bylo v rámci aktivity "Využití 3D technologií v procesu učení a přípravy na budoucí uplatnění žáka na trhu práce" zahájeno školení pedagogů v práci s 3D tiskárnou. Pedagogové se mimo jiné naučí navrhovat a tisknout modely na 3D tiskárně a budou schopni vést na svých školách vlastní kroužek