5 - Autorská čtení a besedy se spisovateli

Městská knihovna Ostrov připraví pro děti a žáky MŠ a ZŠ v ORP Ostrov autorská čtení a besedy se spisovateli v prostorách knihovny. Bude se jednat minimálně o 5 besed. V rámci zpětné vazby  děti a žáci zpracují pod vedením svého pedagoga krátký článek na téma besedy, namalují obrázek apod. a proberou dané téma. Vždy ke konci školního roku bude v městské knihovně uspořádána malá "vernisáž" těchto drobných výstupů, na kterou budou pozváni nejen zúčastněné školy, ale také rodiče dětí a žáků a veřejnost.

Aktivitu realizuje Městská knihovna  Ostrov, p. o.

Garant aktivity: Mgr. Jana Múčková