6 - Turistický průvodce ORP Ostrov v cizím jazyce

Aktivita spočívá v prohlubování znalostí komunikace v cizím jazyce a vytvoření Turistického průvodce ORP Ostrov v cizím jazyce. Žáci zapojených škol zmapují turisticky zajímavá míst, která navštíví, zdokumentují, zjistí o nich zajímavé informace, zpracují je formou textu a obrazu. Výstupem bude jak prezentace v elektronické podobě, tak tištěná brožurka - Turistický průvodce, vše minimálně v anglickém jazyce. Průvodce bude distribuován do škol, informačnímu centru, zřizovatelům.

Tyto výstupy budou zároveň představovány na Prezentacích na školách, jejichž obsahem bude pozvánka na zajímavá místa v ORP Ostrov v cizím jazyce. Žáci se neformální a zážitkovou výukou zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce.

Aktivitu realizuje: ZŠ Ostrov, Májová

Garant aktivity: Mgr. Rudolf Radoň

 

Prezentace aktivity


Už je čím dokumentovat turistická místa

V rámci aktivity byly pořízeny fotoaparáty, se kterými bude náš tým dokumentovat turisticky zajímavá místa  vlastní činnost žáků. Tak hurá do toho:-)

Fotogalerie: 6 - Turistický průvodce ORP Ostrov v cizím jazyce