7 - Podpora čtenářské gramotnosti

Aktivita spočívá v posílení čtenářské gramotnosti na ZŠ již od 1. stupně. Po konzultaci s pedagogy budou zakoupeny pro děti atraktivní tituly knih, které budou školám průběžně půjčovány a žáci pod vedením pedagoga z nich budou číst. Bude se jednat o průběžnou četbu doma s následným ověřením ve škole získaných informací a postřehů. Každý zapojený pedagog zpracuje k jednomu titulu knihy "metodiku" práce s knihou - testové otázky, návod, co by si žáci četbou knihy měli odnést jako podstatné. Tato metodika poputuje s knižní sadou do další zapojené školy. Pedagogové budou sdílet své zkušenosti s PS čtenářská gramotnost.

Aktivitu realizuje: MAS KH

Garant aktivity: MAS KH


11/2019

Na základě výběru týmu byly zakoupeny následující tituly knih