7 - Podpora čtenářské gramotnosti

Aktivita spočívá v posílení čtenářské gramotnosti na ZŠ již od 1. stupně. Po konzultaci s pedagogy budou zakoupeny pro děti atraktivní tituly knih, které budou školám průběžně půjčovány a žáci pod vedením pedagoga z nich budou číst. Bude se jednat o průběžnou četbu doma s následným ověřením ve škole získaných informací a postřehů. Každý zapojený pedagog zpracuje k jednomu titulu knihy "metodiku" práce s knihou - testové otázky, návod, co by si žáci četbou knihy měli odnést jako podstatné. Tato metodika poputuje s knižní sadou do další zapojené školy. Pedagogové budou sdílet své zkušenosti s PS čtenářská gramotnost.

Aktivitu realizuje: MAS KH

Garant aktivity: MAS KH

Poslední metodiky knih zakoupených v rámci aktivity

Mortina

Jak maminka vyprávěla o 20 století

Povídání o pejskovi a kočičce

Neotvírat!! Kouše!

Vodopád

 

Nové metodiky

 

Nákup dalších knižních titulů

Současná zdravotní situace v zemi sice omezila výku žáků, tedy i přímou práci s žáky, ale to neznamená, že aktivita stojí. Využili jsme tohoto období k nákupu dalších knih a k přípravě nových metodik.

Nákup knih

Na základě výběru týmu byly zakoupeny následující tituly knih

Pracovní verze metodik

Pedagogové zapojených škol zpracovali metodiky k jednotlivým titulům knih. Jedná se o jakýsi návod, ja pracovat s knihou, kolik času je potřeba ke zvládnutí četby a zpracování pracovních listů, dále obsahují pracovní listy pro žáky. Metodiky jsou zpracované, ale na základě zkušeností získaných během další práce, budou nadále doplňovány.

Metodiky k nahlédnutí

Jak se zbavit mstivé Soni

Dobrodružství pavouka Čendy

Velká kniha mořské havěti

Modrá hodina

Inspektor Hopkins zasahuje

Fotogalerie: 7 - Podpora čtenářské gramotnosti