8 - Pojď si hrát

Pracovně  - výtvarné dílničky - společné odpoledne rodičů s dětmi.

Pro děti bude nachystaná pracovně - výtvarná dílnička, kdy si děti s rodiči vyrobí např.jednoduchou hračku, v druhé části odpoledne budou připraveny hry pro děti a rodičům vysvětlen pedagogický význam zvolené činnosti. Rodiče budou mít možnost diskuze s předškolním pedagogem. Odpoledne budou připravována na různá témata a mohou se jich účastnit i pedagogové jiných MŠ pro získání zkušeností a nového náhledu na možnosti realizace aktivit pro děti a jejich rodiče ve svých vlastních zařízeních.

Aktivitu realizuje MŠ Ostrov, Palackého

Garant aktivity: p. Jaroslava Niklasová

Aktivita probíhala dle možností daných epidemiologickou situací v zemi. Zpočátku byly zrealizovány aktivity pro děti a jejich rodiče a také přizvané pedagogy z ORP Ostrov. Později,kdy nebylo možné pracovat společně, byly tvořivé dílničky realizovány pouze pro děti v MŠ, nicméně na základě této skutečnosti byla zpracována brožurka Návody na tvořivá odpoledne dětí MŠ a jejich rodiče, která byla vytištěna a rozdána do okolnách školek. k dispozici je samozřejmě ke stažení i zde

13. 2. 2019

Dračí poklad

Výtvarné odpoledne rodičů a dětí, kdy výstupem je výroba a hry Dračí poklad. Jedná se o speciální pexeso s upravenými pravidly. Hrou jsou děti vedeny k početní i finanční gramotnosti a zároveň se učí taktizovat, zvažovat a volit míru rizika. Výtvarného odpoledne se zúčastnili jak rodiče dětí tak pedagogové z MŠ Halasova Ostrov a MŠ Jáchymov.

13. 3. 2019 Beseda s psycholožkou

Dne 13. 3. 2019 proběhla beseda s dětskou psychložkou na téma přípravy předškolních dětí na školní docházku a soudobé požadavky na školní připravenost dětí z pohledu dětského psychologa. Besedy se zúčastnili nejen pedagogové pořádající MŠ, ale především rodiče dětí a také pedagogové MŠ Jáchymov

 

VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OSTROV

Pozvánka na výstavu 27.5.2019.pdf

VELIKONOČNÍ DÍLNA

MYŠKY, MYŠKY BĚHEJTE

26. 9. 2019 proběhlo tvořivé odpoledne, na kterém si děti spolu s rodiči zahráli pohybovou hru a pomocí grafomotorického cvičení si vyrobili myšky, se kterými si později hráli. Hra s myškou vede k rozvoji jemné motoriky prstů a ruky.

PAVUČINA

23. 10. 2019

Děti MŠ si společně s rodiči zahráli pohybovou hru na pavoučky a také si vyrobily pomocí dřevěné desky, hřebíčků a vláken pavučinku, po které si pak pomocí foukání vyzkoušely pohyb pavoučka.

Fotogalerie: 8 - Pojď si hrát