8 - Pojď si hrát

Pracovně  - výtvarné dílničky - společné odpoledne rodičů s dětmi.

Pro děti bude nachystaná pracovně - výtvarná dílnička, kdy si děti s rodiči vyrobí např.jednoduchou hračku, v druhé části odpoledne budou připraveny hry pro děti a rodičům vysvětlen pedagogický význam zvolené činnosti. Rodiče budou mít možnost diskuze s předškolním pedagogem. Odpoledne budou připravována na různá témata a mohou se jich účastnit i pedagogové jiných MŠ pro získání zkušeností a nového náhledu na možnosti realizace aktivit pro děti a jejich rodiče ve svých vlastních zařízeních.

Aktivitu realizuje MŠ Ostrov, Palackého

Garant aktivity: p. Jaroslava Niklasová


13. 2. 2019

Dračí poklad

Výtvarné odpoledne rodičů a dětí, kdy výstupem bude výroba a hry Dračí poklad. Jedná se o speciální pexeso s upravenými pravidly. Hrou jsou děti vedeny k početní i finanční gramotnosti a zároveň se učí taktizovat, zvažovat a volit míru rizika.