Setkání pracovních skupin probíhá každé 2 měsíce. Zápisy ze schůzek jsou k dispozici v sekci každé tématické skupiny.