5. jednání ŘV

Dne 15.5. proběhlo hlasování PER- ROLLAM, kde byl aktualizován Strategický rámec s ohledem na vyhlášené výzvy v IROP  a PRV.

Zápis hlasování PER- ROLLAM