Složení Řídícího výboru

 


 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR                                            MAP II
   


 

 


 

 

č. projektu
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114


 

 

 


 
 
 

 


 

 

ZÁSTUPCE

JMÉNO PŘÍJMENÍ
 

 

zástupce
  realizátora projektu MAP


 

 

Simona
  Aiznerová


 

 

zástupce
  zřizovatelů


 

 

Zdeněk Janský


 

 

zástupce
  vedení ZŠ


 

 

Mgr. Martin
  Fous


 

 

zástupce
  učitelů


 

 

Bc. Jolana
  Nečová


 

 

zástupce
  vedení MŠ


 

 

Bc. Jolana
  Nečová


 

 

zástupce
  družin


 

 

Mgr. Drahuše
  Nováková


 

 

zástupce ZUŠ


 

 

Mgr. Irena
  Konývková


 

 

zástupce
  organizací formálního a neform. vzdělání


 

 

Mgr. Jana
  Múčková


 

 

zástupci KAP


 

 

Mgr. Eva
  SALIGEROVÁ


 

 

zástupce
  rodičů


 

 

Ing. Jana
  Urbánková


 

 

zástupce IPRÚ


 

 

Ing. Pavlína
  Stracheová


 

 

zástupce školních klubů      
 


 

Mgr. Drahuše 

Nováková


 

 

zástupce
  obcí, které nezřizují školu


 

 

Pavel Jandák


 

 

zástupce ORP


 

 

Ing. Marek
  Poledníček


 

 

zástupce
  Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIVD) - systémová podpora MAP


 

 

Mgr. Kateřina Kvardová


 

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 


 

ŘÍDÍCÍ
  VÝBOR


 

 

 


 

 

č. projektu
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114


 

 

MAP II


 
 
 

 


 

 

ZÁSTUPCE


 

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ


 

 

zástupce
  realizátora projektu MAP


 

 

Simona
  Aiznerová


 

 

zástupce
  zřizovatelů


 

 

Zdeněk Janský


 

 

zástupce
  vedení ZŠ


 

 

Mgr. Martin
  Fous


 

 

zástupce
  učitelů


 

 

Bc. Jolana
  Nečová


 

 

zástupce
  vedení MŠ


 

 

Bc. Jolana
  Nečová


 

 

zástupce
  družin


 

 

Mgr. Drahuše
  Nováková


 

 

zástupce ZUŠ


 

 

Mgr. Irena
  Konývková


 

 

zástupce
  organizací formálního a neform. vzdělání


 

 

Mgr. Jana
  Múčková


 

 

zástupci KAP


 

 

Mgr. Eva
  SALIGEROVÁ


 

 

zástupce
  rodičů


 

 

Ing. Jana
  Urbánková


 

 

zástupce IPRÚ


 

 

Ing. Pavlína
  Stracheová


 

 

zástupce
  školních klubů


 

 

Mgr. Drahuše
  Nováková


 

 

zástupce
  obcí, které nezřizují školu


 

 

Pavel Jandák


 

 

zástupce ORP


 

 

Ing. Marek
  Poledníček


 

 

zástupce
  Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIVD) - systémová podpora MAP


 

 

Mgr. Věra
  Mühlheimová


 

 

 

 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 


 

ŘÍDÍCÍ
  VÝBOR


 

 

 


 

 

č. projektu
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114


 

 

MAP II


 
 
 

 


 

 

ZÁSTUPCE


 

 

JMÉNO PŘÍJMENÍ


 

 

zástupce
  realizátora projektu MAP


 

 

Simona
  Aiznerová


 

 

zástupce
  zřizovatelů


 

 

Zdeněk Janský


 

 

zástupce
  vedení ZŠ


 

 

Mgr. Martin
  Fous


 

 

zástupce
  učitelů


 

 

Bc. Jolana
  Nečová


 

 

zástupce
  vedení MŠ


 

 

Bc. Jolana
  Nečová


 

 

zástupce
  družin


 

 

Mgr. Drahuše
  Nováková


 

 

zástupce ZUŠ


 

 

Mgr. Irena
  Konývková


 

 

zástupce
  organizací formálního a neform. vzdělání


 

 

Mgr. Jana
  Múčková


 

 

zástupci KAP


 

 

Mgr. Eva
  SALIGEROVÁ


 

 

zástupce
  rodičů


 

 

Ing. Jana
  Urbánková


 

 

zástupce IPRÚ


 

 

Ing. Pavlína
  Stracheová


 

 

zástupce
  školních klubů


 

 

Mgr. Drahuše
  Nováková


 

 

zástupce
  obcí, které nezřizují školu


 

 

Pavel Jandák


 

 

zástupce ORP


 

 

Ing. Marek
  Poledníček


 

 

zástupce
  Centra podpory projektu SRP v daném kraji (NIVD) - systémová podpora MAP


 

 

Mgr. Věra
  Mühlheimová