Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov II

MAS Krušné hory , o. p. s. podala v květnu 2018 projektovou žádost MAP II navazující na předchozí MAP I. Je zaměřen především na implementaci aktivit definovaných v MAP I.

V případě schválení bude do projektu zapojeno 13 MŠ a ZŠ  a 1 ZUŠ. Zahájení realizace projektu je plánováno od 10/2018 do 9/2022.

Těšíme se na spolupráci se školami a všemi dalšími subjekty a také na výstupy z jednotlivých aktivit.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy v oblasti jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

MAP stanovuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Jedním z cílů je prohloubení komunikace a zefektivnění komunikačních toků mezi školami vzájemně, školami a zřizovateli, zřizovateli vzájemně, dále také s ostatními místními aktéry ve vzdělávání na území.

 

Smyslem celého projektu je možnost ulehčit přenost informací, sdílet příklady dobré praxe, učení se novým věcem apod. Pomocí projektu se také hledají cesty pro budoucí realizace podnětů při akčním plánování.

Vlastní realizace projektu v ORP Ostrov začala dne 1. 6. 2016, předpokládaný konec je 30. 11. 2017. Spolupracujeme s MÚ Ostrov (partner s finančním příspěvkem).

Do projektu jsou zapojeny základní a mateřské školy z celého území ORP Ostrov. Dále na projektu spolupracují knihovny, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé atd.

Při tvorbě MAPu budou pomáhat odborníci z pracovních skupin na zvolená témata.

Povinná témata:

1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2.Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Chce-li Vaše škola podat žádost na investiční projekt do Integrovaného regionálního operačního programu, musí být tento záměr zařazen ve Strategickém rámci projektu MAP ORP Ostrov. Zařazení záměru musí být schváleno zřizovatelem. Záměry je nutné schválit na Řídícím výboru.

 

Kdybyste měli zájem aktivně se zapojit do projektu, neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou (774 724 456, zitna-mas-krusnehory.cz). Přihlášku k vyplnění najdete zde. Stačí v PC vyplnit a poslat projektové manažerce mailem, nebo ji vytištěnou donést do sídla společnosti.

 

MAP

Pozvánka na seminář České školní inspekce

08.09.2017 10:51
Dne 5. 10. 2017 proběhne na Vejškovce v Ostrově seminář České školní inspekce. Přihlašování účastníků je přes formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf13zbor6eoMj9QsgLxNQZb7QZCF7SU4nhsFFRcePn-UM3aDw/viewform Pozvánka s programem ke stažení zde.

Pozvánka na jednání Řídícího výboru

30.08.2017 10:49
Dne 7. 9. 2017 proběhne další jednání Řídícího výboru k projektu MAP. Bude se konat od 14 hodin na Městském úřadě v Ostrově. Pozvánku s programem stáhněte zde

Pozvánka na V. kulatý stůl všech aktérů vzdělávání

17.08.2017 07:39
Dne 29. 8. 2017 od 13 hodin proběhne v zastupitelském sále MěÚ Ostrov V. kulatý stůl všech aktérů vzdělávání. Pozvánku s programem si můžete stáhnout zde. Hlavním cílem je projednání a schválení Místního akčního plánu a Ročního akčního plánu.

Pozvánka na ukázku využití interaktivního multifunkčního displeje

22.05.2017 11:44
Chtěli bychom vás pozvat na ukázku využití interaktivního multifunkčního displeje dne 1. 6. 2017 od 15,30 v ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 1189 (budova mateřské školy), 363 01 Ostrov. Pozvánku si stáhněte zde.

Zveřejnění aktualizovaného Strategického rámce

22.05.2017 11:36
Platná verze Strategického rámce ke dni 16. 5. 2017 ke stažení zde

Proběhl Řídící výbor k projektu MAP

19.05.2017 09:50
Dne 16. 5. 2017 proběhl Řídící výbor k projektu MAP, který schválil aktualizaci Strategického rámce MAP, dále aktivity a priority, které se budou rozpracovávat do ročního akčního plánu. Zápis z jednání ke stažení zde.

Pozvánka na seminář "Tvorba projektových žádostí"

12.05.2017 12:35
Tímto bychom chtěli pozvat ředitele, vedoucí pracovníky, pedagogy a zástupce organizací vzdělávání na seminář k tvorbě projektových žádostí z programů EU. Seminář proběhne ve 3 částech. První část proběhne dne 24. 5. 2017 od 14 hodin na MěÚ si můžete stáhnout zde. Těšíme se na Vaši účast.

Tisková zpráva - Den polytechniky

10.05.2017 09:43
Tiskovou zprávu ke Dni polytechniky si můžete stáhnout zde.

Pozvánka na seminář "Provázanost vzdělávání od MŠ po SŠ"

10.05.2017 09:38
Dne 17. 5. 2017 v čase od 14 do 17 hodin proběhne seminář na téma "Provázanost vzdělávání od MŠ po SŠ", Přednášejícím bude paní Mgr. Ivana Tormová z PPP Karlovy Vary. Více v pozvánce.

Proběhl Den polytechniky

02.05.2017 12:57
Ve středu 26. 4. 2017 proběhl v Ostrově "Den polytechniky", který se skládal z teoretické části, tak i z praktických ukázek robotů, aut a 3D tiskáren. Na Den polytechniky zavítal i pan Krátký, který představil svou knihu o práci v dílnách pro 6. - 9. třídu ZŠ. Zápis si můžete stáhnout...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Líbí se Vám záložka věnovaná Místnímu akčnímu plánu?

líbí (60)
58%

nelíbí (43)
42%

Celkový počet hlasů: 103

Fotogalerie: Místní akční plán