Plánované aktivity "Budování znalostních kapacit"

září - listopad 2017 - Pokračování semináře na tvorbu projektových žádostí

 

Uskutečněné aktivity "Budování znalostních kapacit"

20. 9. 2016 Seminář k aktuálním vyhlášeným výzvám IROP pro školy
 
7. 11. 2016 Seminář k zadávání veřejných zakázek z pohledu školských zařízení
 
16. 11. 2016 Ukázková hodina - prezentace interaktivní tabule a její využití v MŠ
 
22. 11. 2016 Ukázková hodina činnosti a terénní práce NZDM klubu Ostrov
 
15. 2. 2017 Workshop "Klady a zápory společného vzdělávání"
 
20. 3. 2017 Seminář "Vzdělávání v oblasti tvorby a realizace strategických dokumentů" (1. část)
 
10. 4. 2017 Seminář "Vzdělávání v oblasti tvorby a realizace strategických dokumentů" (2. část)
 
26. 4. 2017 Den polytechniky
Zápis  
 
17. 5. 2017 Seminář "Provázanost vzdělávání od MŠ po SŠ"
 
24. 5. 2017 Seminář "Tvorba projektových žádostí do programů EU v plánovacím období 2014-2020" (1. část)
 
1. 6. 2017 Ukázka multifunkčního dotykového displeje
 
7. 6. 2017 Seminář k novému zákonu o veřejných zakázkách
 
3. 10. 2017 Seminář "Tvorba projektových žádostí do programů EU v plánovacím období 2014-2020" (2. část)
 
5. 10. 2017 Česká školní inspekce
 
24. 10. 2017 Seminář "Tvorba projektových žádostí do programů EU v plánovacím období 2014-2020" (3. část)

Den polytechniky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogalerie: Budování znalostních kapacit

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>