Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov II

MAS Krušné hory , o. p. s. podala v květnu 2018 projektovou žádost MAP II navazující na předchozí MAP I. Je zaměřen především na implementaci aktivit definovaných v MAP I.

V případě schválení bude do projektu zapojeno 13 MŠ a ZŠ  a 1 ZUŠ. Zahájení realizace projektu je plánováno od 10/2018 do 9/2022.

Těšíme se na spolupráci se školami a všemi dalšími subjekty a také na výstupy z jednotlivých aktivit.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy v oblasti jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

MAP stanovuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Jedním z cílů je prohloubení komunikace a zefektivnění komunikačních toků mezi školami vzájemně, školami a zřizovateli, zřizovateli vzájemně, dále také s ostatními místními aktéry ve vzdělávání na území.

 

Smyslem celého projektu je možnost ulehčit přenost informací, sdílet příklady dobré praxe, učení se novým věcem apod. Pomocí projektu se také hledají cesty pro budoucí realizace podnětů při akčním plánování.

Vlastní realizace projektu v ORP Ostrov začala dne 1. 6. 2016, předpokládaný konec je 30. 11. 2017. Spolupracujeme s MÚ Ostrov (partner s finančním příspěvkem).

Do projektu jsou zapojeny základní a mateřské školy z celého území ORP Ostrov. Dále na projektu spolupracují knihovny, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé atd.

Při tvorbě MAPu budou pomáhat odborníci z pracovních skupin na zvolená témata.

Povinná témata:

1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2.Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Chce-li Vaše škola podat žádost na investiční projekt do Integrovaného regionálního operačního programu, musí být tento záměr zařazen ve Strategickém rámci projektu MAP ORP Ostrov. Zařazení záměru musí být schváleno zřizovatelem. Záměry je nutné schválit na Řídícím výboru.

 

Kdybyste měli zájem aktivně se zapojit do projektu, neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou (774 724 456, zitna-mas-krusnehory.cz). Přihlášku k vyplnění najdete zde. Stačí v PC vyplnit a poslat projektové manažerce mailem, nebo ji vytištěnou donést do sídla společnosti.

 

MAP

Pozvánka na Den polytechniky 26. 4. 2017

13.04.2017 07:17
Dne 26. 4. 2017 od 13 hodin proběhne na "Vejškovce" Den polytechniky. Program si můžete stáhnout  zde . Pokud máte zájem se akce zúčastnit, přihlašte se na emailu zitna@mas-krusnehory.cz nebo na 774 724 456.

Tisková zpráva - IV. Kulatý stůl aktérů vzdělávání

29.03.2017 10:38
Tiskovou zprávu o průběhu jednání IV. Kulatého stolu aktérů vzdělávání, který proběhl dne 16. 3. 2017 v Ostrově naleznete zde.

Proběhl seminář na téma strategického vzdělávání

22.03.2017 13:03
V pondělí 20. 3. 2017 proběhla 1. část semináře na téma "Vzdělávání v oblasti tvorby a realizace strategických dokumentů pro oblast vzdělávání". Školitelkou byla Mgr. Silvie Pýchová ze společnosti EDUin, o.p.s., které seznámila účastníky s procesy strategického plánování v oblasti vzdělávání na...

Proběhl IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání v ORP Ostrov

22.03.2017 12:48
Ve čtvrtek 16. 3. 2017 proběhl IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání. Hlavním cílem tohoto setkání bylo představit aktivity spolupráce, škol a infrastruktury všem aktérům a jejich následné připomínkování. Jednání se zúčastnili ředitelé škol, vedoucí pracovníci, učitelé, zástupci neformálního vzdělávání...

IV. Kulatý stůl aktérů vzdělávání, 16. 3. 2017 od 14 hodin, Velký sál "Vejškovka", Ostrov

15.03.2017 09:32

Pozvánka na seminář "Vzdělávání v oblasti tvorby a realizace strategických dokumentů pro oblast vzdělávání"

15.03.2017 07:23
Dne 20. 3. 2017 od 13,30 na MěÚ Ostrov se uskuteční první část semináře na téma tvorby strategických dokumentů pro oblast vzdělávání. Druhá část proběhne 10. 4. 2017 ve stejném čase. Pozvánku najdete zde. Všichni jste srdečně zváni.

Tisková zpráva - Realizace projektu v novém roce

20.02.2017 09:45
Tiskovou zprávu o průběhu realizace projektu v novém roce naleznete zde.

Rozpis pracovních skupin do konce února 2017

17.02.2017 13:55
Pracovní skupiny Termín Místo konání PS 1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita 21. 2. 2017, od 14 hodin Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov PS 2 Čtenářská a matematická gramotnost...

Pozvánka na IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání

17.02.2017 13:50
Dne 16. 3. 2017 od 14 hodin proběhne na "Vejškovce" jednání IV. kulatého stolu k projektu Místní akční plán. Hlavním cílem je seznámit aktéry vzdělávání s naplánovanými aktivitami jednotlivých pracovních skupin. Pozvánku s programem stáhnete zde.  

Proběhl workshop "Klady a zápory společného vzdělávání"

17.02.2017 13:41
Dne 15. 2. 2017 proběhl workshop o společném vzdělávání s paní Mgr. Tormovou z PPP Karlovy Vary, kterého se zúčastnily ředitelé a učitelé škol v ORP Ostrov. Mgr. Tormová sdílela zkušenosti dobré a špatné praxe se společným vzděláváním a odpověděla na zvídavé dotazy účastníků workshopu. Workshop byl...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Líbí se Vám záložka věnovaná Místnímu akčnímu plánu?

líbí (32)
67%

nelíbí (16)
33%

Celkový počet hlasů: 48

Fotogalerie: Místní akční plán