Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov II

MAS Krušné hory , o. p. s. podala v květnu 2018 projektovou žádost MAP II navazující na předchozí MAP I. Je zaměřen především na implementaci aktivit definovaných v MAP I.

V případě schválení bude do projektu zapojeno 13 MŠ a ZŠ  a 1 ZUŠ. Zahájení realizace projektu je plánováno od 10/2018 do 9/2022.

Těšíme se na spolupráci se školami a všemi dalšími subjekty a také na výstupy z jednotlivých aktivit.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy v oblasti jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

MAP stanovuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Jedním z cílů je prohloubení komunikace a zefektivnění komunikačních toků mezi školami vzájemně, školami a zřizovateli, zřizovateli vzájemně, dále také s ostatními místními aktéry ve vzdělávání na území.

 

Smyslem celého projektu je možnost ulehčit přenost informací, sdílet příklady dobré praxe, učení se novým věcem apod. Pomocí projektu se také hledají cesty pro budoucí realizace podnětů při akčním plánování.

Vlastní realizace projektu v ORP Ostrov začala dne 1. 6. 2016, předpokládaný konec je 30. 11. 2017. Spolupracujeme s MÚ Ostrov (partner s finančním příspěvkem).

Do projektu jsou zapojeny základní a mateřské školy z celého území ORP Ostrov. Dále na projektu spolupracují knihovny, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé atd.

Při tvorbě MAPu budou pomáhat odborníci z pracovních skupin na zvolená témata.

Povinná témata:

1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2.Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Chce-li Vaše škola podat žádost na investiční projekt do Integrovaného regionálního operačního programu, musí být tento záměr zařazen ve Strategickém rámci projektu MAP ORP Ostrov. Zařazení záměru musí být schváleno zřizovatelem. Záměry je nutné schválit na Řídícím výboru.

 

Kdybyste měli zájem aktivně se zapojit do projektu, neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou (774 724 456, zitna-mas-krusnehory.cz). Přihlášku k vyplnění najdete zde. Stačí v PC vyplnit a poslat projektové manažerce mailem, nebo ji vytištěnou donést do sídla společnosti.

 

MAP

Dne 15. 2. 2017 se sešli ředitelé škol z území ORP Ostrov

17.02.2017 13:28
V rámci setkání ředitelů svolané OŠMT Karlovarského kraje proběhla informační schůzka věnovaná Místnímu akčnímu plánu. Ředitelé škol byli informováni o vývoji projektu a o nutnosti účastí na jednáních pracovních skupin, které nyní zpracovávají aktivity do akčního plánu.

Proběhlo druhé setkání PS Prevence školního neúspěchu

17.02.2017 13:20
Dne 13. 2. 2017 od 13, 30 proběhlo druhé setkání Pracovní skupiny prevence školního neúspěchu pod vedením Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové. V první části byli specifikovány problémové oblasti školství: záškoláctví, šikana, "asistované" záškoláctví, kyberšikana, syndrom CAN, které se budou dále...

Pozvánka na workshop "Klady a zápory společného vzdělávání"

08.02.2017 14:18
Dne 15. 2. 2017 od 14 hodin v prostorách MěÚ Ostrov se uskuteční workshop na téma "Klady a zápory společného vzdělávání". Přednášejícím bude Mgr. Ivana Tormová z Pedagogicko- psychologické poradny. Workshopu se může zúčastnit kdokoliv z řad aktérů nebo veřejnosti. Pozvánku s programem naleznete...

Proběhla Pracovní skupina prevence školního neúspěchu

19.01.2017 09:06
Dne 18. 1. 2017 na Městském úřadě pod záštitou pracovnice OSPODu Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové proběhlo jednání pracovní skupiny prevence školního neúspěchu, na které byli pozváni zástupci jednotlivých aktérů (školy, OSPOD, PČR, Městská policie, Člověk v tísni). Úkolem této pracovní skupiny je...

Tisková zpráva - Ohlédnutí za projektem

05.01.2017 11:29
Tiskovou zprávu o dosavadním průběhu projektu OP VVV Místní akční plány vzdělávání v území ORP Ostrov naleznete zde

Proběhla ukázková hodina činnosti a terénní práce NZDM klubu Ostrov

22.11.2016 12:13
Dne 22. 11. 2016 proběhla v rámci projektu Místní akční plán ukázková hodina pro všechny aktéry vzdělávání v příjemné atmosféře Nízkoprahového klubu pro mládež v Ostrově. Zúčastnění byli seznámeni s tím, jak "klub Ostrov" funguje, na kterou věkovou skupinu se zaměřuje, co je...

Proběhla ukázková hodina využití interaktivní tabule v MŠ Masarykova Ostrov

21.11.2016 11:44
Dne 16. 11. 2016 se uskutečnila ukázková hodina využití interaktivní tabule v mateřské škole. Děti a paní učitelky předvedly přítomným výukové programy a hry, které lze na interaktivní tabuli využít, také sdílely své zkušenosti a názory na interaktivní tabuli. Děkujeme paní ředitelce...

Strategický rámec schválen Řídícím výborem

21.11.2016 11:00
Dne 15. 11. 2016 se konalo další jednání Řídícího výboru k projektu Místní akční plán. Na jednání byl schválen Strategický rámec Místního akčního plánu. Strategický rámec se nyní odešle na Regionální stálou konferenci Karlovarského kraje a ta se postará o uveřejnění do územní dimenze. Strategický...

Pozvánka na ukázkovou hodinu činnosti a terénní práce NZDM klubu Ostrov

11.11.2016 08:40
Chtěli bychom Vás pozvat na ukázkovou hodinu činnosti a terénní práce NZDM klubu Ostrov (tzv. "Zašívárny"), která se uskuteční 22. 11. 2016 od 10,30 v NZDM klubu Ostrov, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov. Pozvánku najdete zde.

Pozvánka na ukázkovou hodinu interaktivní tabule a její využití v MŠ

11.11.2016 08:29
Rádi bychom Vás pozvali na ukázkovou hodinu interaktivní tabule a její využití v MŠ. Tato akce je vhodná pro ředitelky, ředitele MŠ, děti a jejich rodiče. Akce se uskuteční 16. 11. 2016 ve 14,30 v Mateřské škole, Masarykova 1195, 363 01 Ostrov. Pozvánku najdete  zde .
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Líbí se Vám záložka věnovaná Místnímu akčnímu plánu?

líbí (32)
67%

nelíbí (16)
33%

Celkový počet hlasů: 48

Fotogalerie: Místní akční plán