Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov II

MAS Krušné hory , o. p. s. podala v květnu 2018 projektovou žádost MAP II navazující na předchozí MAP I. Je zaměřen především na implementaci aktivit definovaných v MAP I.

V případě schválení bude do projektu zapojeno 13 MŠ a ZŠ  a 1 ZUŠ. Zahájení realizace projektu je plánováno od 10/2018 do 9/2022.

Těšíme se na spolupráci se školami a všemi dalšími subjekty a také na výstupy z jednotlivých aktivit.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy v oblasti jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

MAP stanovuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Jedním z cílů je prohloubení komunikace a zefektivnění komunikačních toků mezi školami vzájemně, školami a zřizovateli, zřizovateli vzájemně, dále také s ostatními místními aktéry ve vzdělávání na území.

 

Smyslem celého projektu je možnost ulehčit přenost informací, sdílet příklady dobré praxe, učení se novým věcem apod. Pomocí projektu se také hledají cesty pro budoucí realizace podnětů při akčním plánování.

Vlastní realizace projektu v ORP Ostrov začala dne 1. 6. 2016, předpokládaný konec je 30. 11. 2017. Spolupracujeme s MÚ Ostrov (partner s finančním příspěvkem).

Do projektu jsou zapojeny základní a mateřské školy z celého území ORP Ostrov. Dále na projektu spolupracují knihovny, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé atd.

Při tvorbě MAPu budou pomáhat odborníci z pracovních skupin na zvolená témata.

Povinná témata:

1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2.Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Chce-li Vaše škola podat žádost na investiční projekt do Integrovaného regionálního operačního programu, musí být tento záměr zařazen ve Strategickém rámci projektu MAP ORP Ostrov. Zařazení záměru musí být schváleno zřizovatelem. Záměry je nutné schválit na Řídícím výboru.

 

Kdybyste měli zájem aktivně se zapojit do projektu, neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou (774 724 456, zitna-mas-krusnehory.cz). Přihlášku k vyplnění najdete zde. Stačí v PC vyplnit a poslat projektové manažerce mailem, nebo ji vytištěnou donést do sídla společnosti.

 

MAP

Článek v Ostrovském měsíčníku

01.11.2016 07:15
Podrobnosti o Místním akčním plánu v ORP Ostrov se můžete dočíst v aktuálním listopadovém čísle Ostrovského měsíčníku. Nyní by měl být ve Vašich schránkách nebo si ho můžete stáhnout zde: https://www.dk-ostrov.cz/public/data/11-16.pdf (strana 7)

Proběhl III. kulatý stůl aktérů vzdělávání v ORP Ostrov

21.10.2016 07:36
Ve čtvrtek 20. 10. 2016 proběhl III. kulatý stůl, na který byli pozváni všichni aktéři vzdělávání v ORP Ostrov. Hlavním bodem bylo představení Strategického rámce, který by měl být schválen dne 15. 11. 2016 Řídícím výborem. Na tomto jednání svou práci představily také pracovní skupiny. Zástupce z...

Právě byl spuštěn školský portál pro ORP Ostrov

21.10.2016 07:30
  Společně s IT zaměstnanci MěÚ Ostrov jsme se podíleli na vytvoření školského portálu pro ORP Ostrov. Byli bychom rádi, kdybyste případné nápady, které by stránky mohly vylepšit, hlásili na it@ostrov.cz. Školský portál najdete zde: https://huradolavic.cz/    

Pozvánka na jednání III. kulatého stolu

12.10.2016 08:17
Rádi bychom vás pozvali na jednání III. kulatého stolu, které se uskuteční 20. 10. 2016 ve 14 hodin na Vejškovce. Všichni aktéři vzdělávání jsou srdečně zváni. Pozvánku najdete zde.

Tisková zpráva - Aktéři vzdělávání se v rámci projektu MAP již podruhé sešli u kulatého stolu

22.09.2016 10:35
Tiskovou zprávu o jednání II. Kulatého stolu aktérů vzdělávání, které v rámci projektu na tvorbu Místních akčních plánů vzdělávání na území ORP Ostrov proběhlo dne 20. 9. 2016, naleznete zde.

Proběhl II. kulatý stůl k projektu MAP

21.09.2016 10:40
Dne 20. 9. 2016 od 14 hodin na Vejškovce proběhlo jednání II. kulatého stolu. Zápis z jednání najdete zde. Hlavním cílem setkání bylo nalezení SWOT-3 analýzy pro 7 problémových oblastí. V rámci II. kulatého stolu proběhl seminář pro školy ohledně výzev z IROP. Zápis z jednání...

Proběhlo setkání zpracovatelů Místních akčních plánů z Karlovarského kraje

20.09.2016 08:54
Dne 14. 9. 2016 se uskutečnilo setkání zpracovatelů MAP z Karlovarského kraje. Zápis z jednání najdete zde.

Pozvánka na seminář k aktuálním výzvám pro školy

12.09.2016 11:04
Seminář proběhne v rámci jednání II. kulatého stolu k projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov". Pozvánka zde

Pozvánka na jednání II. kulatého stolu

09.09.2016 10:38
Srdečně Vás zveme na jednání II. kulatého stolu k projektu Místního akčního plánu dne 20. 9. 2016 ve 14 hodin ve velkém sále na Vejškovce. Pozvánka ke stažení zde Občerstvení na místě bude zajištěno.

Obsazení pracovních pozic - manažerů pro rozvoj vzdělávání v území ORP Ostrov

06.09.2016 14:30
Hledáme uchazeče na pozici Manažer povinných, doporučených, volitelných a průřezových témat ve vzdělávání dětí do 15 let MAS Krušné hory, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozice manažerů povinných, doporučených, volitelných a průřezových témat v oblasti předškolního a základního...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Anketa

Líbí se Vám záložka věnovaná Místnímu akčnímu plánu?

líbí (32)
67%

nelíbí (16)
33%

Celkový počet hlasů: 48

Fotogalerie: Místní akční plán