Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov II

MAS Krušné hory , o. p. s. podala v květnu 2018 projektovou žádost MAP II navazující na předchozí MAP I. Je zaměřen především na implementaci aktivit definovaných v MAP I.

V případě schválení bude do projektu zapojeno 13 MŠ a ZŠ  a 1 ZUŠ. Zahájení realizace projektu je plánováno od 10/2018 do 9/2022.

Těšíme se na spolupráci se školami a všemi dalšími subjekty a také na výstupy z jednotlivých aktivit.


Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov

Na území celé ČR jsou realizovány projekty na tvorbu místních akčních plánů pro základní a mateřské školy v oblasti jednotlivých ORP. Cílem pro všechny projekty místních akčních plánů je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

MAP stanovuje priority a kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky. Jedním z cílů je prohloubení komunikace a zefektivnění komunikačních toků mezi školami vzájemně, školami a zřizovateli, zřizovateli vzájemně, dále také s ostatními místními aktéry ve vzdělávání na území.

 

Smyslem celého projektu je možnost ulehčit přenost informací, sdílet příklady dobré praxe, učení se novým věcem apod. Pomocí projektu se také hledají cesty pro budoucí realizace podnětů při akčním plánování.

Vlastní realizace projektu v ORP Ostrov začala dne 1. 6. 2016, předpokládaný konec je 30. 11. 2017. Spolupracujeme s MÚ Ostrov (partner s finančním příspěvkem).

Do projektu jsou zapojeny základní a mateřské školy z celého území ORP Ostrov. Dále na projektu spolupracují knihovny, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatelé atd.

Při tvorbě MAPu budou pomáhat odborníci z pracovních skupin na zvolená témata.

Povinná témata:

1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

2.Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata:

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná témata:

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Chce-li Vaše škola podat žádost na investiční projekt do Integrovaného regionálního operačního programu, musí být tento záměr zařazen ve Strategickém rámci projektu MAP ORP Ostrov. Zařazení záměru musí být schváleno zřizovatelem. Záměry je nutné schválit na Řídícím výboru.

 

Kdybyste měli zájem aktivně se zapojit do projektu, neváhejte kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou (774 724 456, zitna-mas-krusnehory.cz). Přihlášku k vyplnění najdete zde. Stačí v PC vyplnit a poslat projektové manažerce mailem, nebo ji vytištěnou donést do sídla společnosti.

 

MAP

Tisková zpráva - Proběhl I. Kulatý stůl aktérů vzdělávání v rámci realizace projektu MAP

01.09.2016 08:48
Tisková zpráva o průběhu jednání I. Kulatého stolu aktérů vzdělávání ke stažení zde.

Zápis z jednání I. kulatého stolu k projektu MAP

24.08.2016 13:42
Zápis můžete nalézt zde  

Ohlédnutí za jednáním I. kulatého stolu

24.08.2016 08:19
Dne 23. 8. 2016  ve 14 hodin se uskutečnilo v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov" jednání I. kulatého stolu. Přítomno bylo celkem 28 aktérů vzdělávání, kteří mají zájem spolupracovat na rozvoji vzdělávání V ORP Ostrov. Zástupci byli z MŠ, ZŠ, Města Ostrov,...

Pozvánka na jednání I. kulatého stolu k projektu MAP

10.08.2016 12:08
Srdečně Vás zveme na jednání I. kulatého stolu, které se uskuteční dne 23. 8. 2016 ve 14 hodin na "Vejškovce". Zveme hlavně ty, kterým není lhostejné vzdělávání dětí a žáků v ORP Ostrov, chtěli by něco změnit a pobavit se o problémech ve školství a prioritách pro další období....

Zápis z jednání Řídícího výboru dne 8. 6. 2016

17.06.2016 09:36
Zápis najdete zde

Popis projektu MAP

08.06.2016 12:11
Popis projektu MAP naleznete zde

Plakát MAP

02.06.2016 14:47
A3 plakát.pdf (305,1 kB)

Pozvánka na ustavující jednání Řídícího výboru

02.06.2016 12:05
Dne 8. 6. 2016 od 14 hod. se v zastupitelském sále Městského úřadu v Ostrově (Jáchymovská 1), koná ustavující zasedání Řídícího výboru MAP. Pozvánka ZDE

TZ Podání projektové žádosti - Místní akční plán rozvoje vzdělávání

19.11.2015 10:00
Tisková zpráva MAP žádost.pdf (217568)

Zápis z jednání k projektu MAP, které se konalo 20.10.2015 od 13 hodin, na adrese „Vejškovka“, sál 1. patro, Klínovecká 1407, Ostrov

04.11.2015 16:13
Zápis - jednání k MAP 20.10.2015.doc (142336)
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Anketa

Líbí se Vám záložka věnovaná Místnímu akčnímu plánu?

líbí (32)
67%

nelíbí (16)
33%

Celkový počet hlasů: 48

Fotogalerie: Místní akční plán