Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou složené z aktérů vzdělávání. V našem Místním akčním plánu celkem působí 7 pracovních skupin na tyto témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
4. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
5. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
6. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
7. Investice do rozvoje kapacit základních škol
8. Pracovní skupina prevence školního neúspěchu
 
Pokud byste měli zájem zúčastnit se pracovních skupin, tak se přihlašte projektové manažerce Ing. Zuzana Žitné
nebo koordinátorce partnerství Ing. Bc. Evě Urbanové.
 
 

Fotogalerie: Pracovní skupiny