Základní dokumenty

Status Řídícího výboru ....................................... ke stažení
Jednací řád Řídícího výboru ............................... ke stažení
Komunikační strategie MAP ............................... ke stažení
Popis fungování MAP ........................................ ke stažení
Seznam členů Řídícího výboru........................... ke stažení