18. výzva MAS IROP pro oblast bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

20.04.2021 21:31

Připravujeme 18. výzvu MAS IROP pro oblast bezpečnosti dopravy a cyklodopravy. Po jejím schválení RO MAS a ŘO IROP bude vyhlášena na předpokládanou alokaci příspěvku EU 14 mil. Kč. Již nyní však můžete vaše projekty s námi konzultovat.