16.3.2017 IV. kulatý stůl aktérů vzdělávání v území ORP Ostrov

07.03.2017 16:33

Pozvánka na jednání IV. kulatého stolu k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území obce s rozšířenou působností Ostrov“
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018
Setkání všech aktérů vzdělávání

 

Datum: 16. 3. 2017
Čas: 14 - 16 hodin
Místo konání: Velký sál na „Vejškovce“, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
Hlavní cílem je představení aktivit spolupráce, aktivit škol a infrastrukturních aktivit jednotlivých pracovních skupin a zapojení aktérů do jejich úprav a aktualizace.


Program:
1. Přivítání účastníků
2. Shrnutí stavu realizace projektu MAP
3. Průběh realizace budování znalostních kapacit + školský portál www.huradolavic.cz
4. Shrnutí informace z PS Prevence školního neúspěchu
5. Představení výstupů všech pracovních skupin: aktivity škol, aktivity spolupráce a ostatní aktivity
6. Zapojení partnerů do úpravy, aktualizace a plánování aktivit škol, aktivit spolupráce, projektů infrastruktury
7. Informace o aktualizaci SR
8. Plán výzev IROP a OPVVV
9. Představení termínů PS
10. Závěr

 

V případě jakýkoliv dotazů můžete kontaktovat projektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou na telefonním čísle 774 724 456 nebo emailem zitna@mas-krusnehory.cz.