3. KOLO VÝZEV V RÁMCI IROP

02.10.2018 06:59

Aktuálně připravujeme 3. kolo výzev v programovém rámci pro IROP. Výzvy budou zaměřeny na 4 oblasti:

- doprava (bezpečnost dopravy, cyklodoprava)

- vzdělávání (MŠ, ZŠ, zájmové a neformální vzdělávání

- památky (zpřístupnění, zkvalitnění služeb pro návštěvníky, nominované na UNESCO nebo NKP)

- IZS (stanice JSDH - zvýšení odolnosti a akceschopnosti)

Ukončení výzev plánujeme na konci letošního nebo začátku příštího roku tak, aby o podání a realizaci projektů mohla rozhodovat již nová zastupitelstva obcí.

Pro dotazy tel. 777 766 095