7. Jednání Řídícího výboru MAP II

23.02.2021 10:45

Dne  25. 2. 2021 proběhne 7. jednání Řídícího výboru MAP II.

Vzhledem k pandemii COVID - 19 a vyhlášeným vládním opatřením jednání bude probíhat on-line.

Program jednání:

1.  Zahájení - úvodní část

2.  Seznámení a jmenování nového předsedy ŘV

3.  Informace o způsobu hodnocení a monitoringu projektu

4.  Schválení dokumentu - Seznam, popis a harmonogram evaluací MAP II ORP Ostrov

5.  Různé, diskuze, návrh předběžného termínu dalšího jednání

Předpokládaný čas ukončení jednání ve 14 hodin.