Aktualizace harmonogramu výzev IROP

06.10.2018 15:54

V sekci Strategie (SCLLD 2014 - 2020) jsme zveřejnili aktualizovaný harmonogram výzev IROP.