Aktualizace harmonogramu výzev MAS v progr. rámci IROP na 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020

11.07.2019 15:25

Rozhodovací orgán na svém jednání dne 11.7.2019 schválil aktualizovaný harmonogram výzev MAS v programovém rámci IROP na 2. pololetí 2019 - 1. pololetí 2020. Odkaz na něj najdete zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/informace-k-irop/