Aktualizace harmonogramu výzev MAS v programovém rámci IROP na 1. pololetí 2020

01.02.2020 10:21
Rozhodovací orgán MAS Krušné hory na svém jednání dne 31.1.2020 schválil Harmonogram výzev IROP pro MAS Krušné hory na 1. a 2. pololetí 2020 a podmínky Výzvy č. 16 - IROP - Doprava IV. a výzvy č. 17 - IROP - Vzdělávání IV.

Harmonogram najdete zde: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-2014-/informace-k-irop/