ANKETA - priority rozvoje území MAS Krušné hory

05.03.2021 18:55

MAS Krušné hory v současné době připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021 - 2027. Tato strategie je důležitým podkladem pro zacílení části dotačních prostředků z Evropské unie do našeho území. Považujeme za důležité zjistit názory obyvatel na priority rozvoje území MAS Krušné hory. Z dotačních titulů nemůžeme vyřešit vše a zároveň musíme respektovat pravidla dotací, avšak strategie MAS je širším dokumentem a může upozornit i na potřeby, které nelze z dotací řešit.
Pro vyplnění ANKETY prosím klikněte zde.