Anketa: Průzkum zájmu o dotační prostředky v IROP do r. 2023 - MAS Krušné hory

09.06.2020 15:04

Vážení partneři MAS Krušné hory, o.p.s., potencionální žadatelé,
dovolujeme si vás touto cestou velmi požádat o pár minut vašeho času pro vyplnění krátké ankety (6 otázek), jejímž cílem je zjistit zájem o dotační prostředky v IROP a aktuální připravenost projektů v území MAS Krušné hory pro další výzvy v IROP, které bychom rádi vyhlásili na přelomu let 2020/2021, aby se projekty stihly zrealizovat do r. 2023.
V současné době proběhlo čtvrté kolo výzev MAS z operačního programu IROP, o některé druhy dotací není zájem a některé jsou již téměř vyčerpány.
Proto vás velmi žádáme o vyplnění ankety, abychom znali váš aktuální zájem o jednotlivé dotační výzvy a mohli je do budoucna lépe nastavit.
Jedná se o výzvy z oblasti dopravy, vzdělávání, sociální infrastruktury a sociálního podnikání.
Vyplnění ankety z vaší strany je pro nás proto v této chvíli velmi důležité.
Případnou realokaci finančních prostředků v rámci opatření bychom chtěli předložit na nejbližší jednání Pléna MAS Krušné hory v červnu 2020. Proto prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 14.6.2020.

Anketu najdete zde: https://www.mojeanketa.cz/pruzkum/280079229/