Avízo výzev MAS Krušné hory

07.04.2017 11:36

MAS Krušné hory připravuje vyhlášení výzev na předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu, Operčního programu zaměstnanost. Informace k připravovaným výzvám obdržíte u pracovníků kanceláře MAS Krušné hory, o.p.s.