Avízo výzev v programovém rámci OP Z

02.09.2019 08:59

Informujeme o připravovaných výzvách v programovém rámci OP Z. Výzvy budou vyhlášeny 24. 9. 2019 a ukončeny 31. 10. 2019

K jednotlivým výzvám proběhnou informační semináře, na kterých se s vámi rádi setkáme. Sledujte tyto stránky, termíny seminářů budou včas vyhlášeny.

V případě zájmu kontaktujte manažerku OP Z Lenku Vaňkovou, tlf: 774 724 456 nebo elektronicky na adrese vankova@mas-krusnehory.cz


Prorodinná opatření - výzva zde

Podpora zaměstnanosti - výzva  zde 

Podpora sociálních komunitních služeb a komunitních center - výzva zde