Dne 15. 2. 2017 se sešli ředitelé škol z území ORP Ostrov

17.02.2017 13:28

V rámci setkání ředitelů svolané OŠMT Karlovarského kraje proběhla informační schůzka věnovaná Místnímu akčnímu plánu. Ředitelé škol byli informováni o vývoji projektu a o nutnosti účastí na jednáních pracovních skupin, které nyní zpracovávají aktivity do akčního plánu.