Doporučené postupy pro vyloučení střetu zájmů na úrovni MAS

09.07.2018 11:34

Na základě podnětu Národní sítě místních akčních skupin ČR zpracoval Odbor regionální politiky MMR doporučující postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení integrovaných projektů Místními akčními skupinami (MAS).  K seznámení jsou zde.