Dotační podprogram MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016

05.11.2015 07:26

Rádi bychom Vás informovali o dotačním podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, který 1.11.2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Podprogram je určen pro obce do 3 000 obyvatel či svazky obcí, a to pouze v případě, že se akce nachází v katastrálním území více obcí či má dopad do více obcí. Obec, která chce žádat o dotaci, musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický dokument. MAS Krušné hory o.p.s. nabízí touto cestou pomoc obcím ve svém území se zpracováním takového strategického rozvojového dokumentu.

Žadatel o dotaci může podat pouze jednu žádost do každého dotačního tytulu. Termín ukončení příjmu žádostí je 15.1.2016, 16:00 hodin.

Podrobnější informace naleznete zde