Dotazníkové šetření ke zjištění zájmu o zvýhodněné úvěry Národní rozvojové banky.

23.06.2022 09:58

KARP v současné době provádí dotazníkové šetření, kterým zjišťuje zájem o zvýhodněné úvěry Národní rozvojové banky.  To se týká jak současných, tak i budoucích podnikatelů. Cílem je zjistit potřeby z podnikatelského prostředí a na základě nich mít možnost ovlivnit podmínky připravovaných finančních úvěrů tak, aby na finanční podporu dosáhli všichni, včetně drobných podnikatelů. Dotazník je krátký, anonymní a odkaz na něj je zde

Čas na vyplnění dotazníku je do 30. 06. 2022.

Další informace k dotazníkovému šetření najdete zde.