IV. Kulatý stůl aktérů vzdělávání, 16. 3. 2017 od 14 hodin, Velký sál "Vejškovka", Ostrov

15.03.2017 09:32